Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  57

Tính toán cân bằng nước lưu vực sông Hương


Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Tên:Tính toán cân bằng nước lưu vực sông Hương
Số/Ký hiệu:
Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
Ngày thực hiện:01/01/2008
Ngày công bố/Kết thúc:31/12/2008
Mô tả:1. Tên dự án: Tính toán cân bằng nước lưu vực sông Hương
2. Tên chủ nhiệm : PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
3. Địa điểm thực hiện:
4. Tên chủ đầu tư: DANIDA
5. Nguồn vốn: ODA
6. Thời gian thực hiện: 2008
7. Mục tiêu:
·        Nghiên cứu khả năng của nguồn nước và nhu cầu sử dụng nước từ đó đề xuất phương án sử hiệu quả và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Hương.
·        Nâng cao kỹ thuật xử lý sử dụng mô hình, thiết lập các mô phỏng cho các cán bộ của viện Khoa học Thuỷ lợi đã được đào tạo trong dự án &ldquoNâng cao năng lực các Viện ngành nước&rdquo.
8. Nội dung chính/Các hoạt động chính :
- Điều tra khảo sát thực địa .
-Phân tích tổng hợp.
- Phương pháp chuyên gia, toạ đàm, hội thảo hội nghị&hellip
- Sử dụng mô hình toán họ MIKE:Tính toán cân bằng nước, phân bổ nước và hoạt động của các hồ chứa, tính toán lượng mưa &ndash dòng chảy mặt
9. Sản phẩm/Kết quả:
- Xác định cân bằng nước cho hiện tại và tương lai trên cơ sở nhu cầu dùng nước của các ngành kinh tế theo định hưởng phát triển kinh tế xã hội đến 2010, 2015 cho các tiểu vùng, các ngành kinh tế.
- Đề xuất định hướng các phương án quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho Thừa Thiên Huế, chú ý đến việc sử dụng tổng hợp các hồ chứa thượng nguồn.
- Đề xuất qui trình vận hành các hồ chứa
Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )