Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  52

Phân vùng ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải” do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện, nhóm tác giả đã khảo sát thực tế trên 83 sông, kênh, tham vấn các đơn vị khai thác công trình......

Xem chi tiết »

Báo cáo tháng 8 năm 2020 - Hệ thống Liễn Sơn

Báo cáo Chất lượng nước tháng 8 năm 2020 - Hệ thống Liễn Sơn...

Xem chi tiết »

Bản tin Chất lượng nước hệ thống Liễn Sơn - Tháng 8/2020

Bản tin Chất lượng nước hệ thống Liễn Sơn - Tháng 8/2020...

Xem chi tiết »

Kết quả quan trắc hiện trường Liễn Sơn đợt 5_ tháng 8_2020

Kết quả quan trắc hiện trường Liễn Sơn đợt 5_ tháng 8_2020...

Xem chi tiết »

Báo cáo tháng 7 năm 2020 - Hệ thống Bắc Hưng Hải

Báo cáo tháng 7 năm 2020 - Hệ thống Bắc Hưng Hải...

Xem chi tiết »

BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỢT 2- HT Bắc Hưng hải

BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐỢT 2- HT Bắc Hưng hải...

Xem chi tiết »

Báo cáo tháng 7 năm 2020 - Hệ thống AKH

Báo cáo tháng 7 năm 2020 - Hệ thống AKH...

Xem chi tiết »

Bản tin Kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Liễn Sơn, Tháng 7/2020

Bản tin Kết quả quan trắc chất lượng nước hệ thống Liễn Sơn, Tháng 7/2020...

Xem chi tiết »

Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng nước Hệ thống Thủy lợi Liễn Sơn, đợt 4 - Tháng 7/2020

Báo cáo Kết quả quan trắc chất lượng nước Hệ thống Thủy lợi Liễn Sơn, đợt 4 - Tháng 7/2020...

Xem chi tiết »

Bản tin phân tích CLN đợt 5 tháng 7 - Hệ thống AN KIM HẢI

Bản tin phân tích CLN đợt 5 tháng 7 - Hệ thống AN KIM HẢI...

Xem chi tiết »
Tin khác

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )