Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  45

Kế hoạch Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi , phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2019

Kế hoạch Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi , phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2019 1. Hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống TT Nội dung thực hiện Thời gian dự kiến 1. Khảo sát thực địa lấy mẫu nước (8......

Xem chi tiết »

Kết quả nhiệm vụ môi trường Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý môi trường nước trong hệ thống thủy lợi

Kết quả nhiệm vụ môi trường:  Xây dựng tài liệu hướng dẫn quản lý môi trường nước trong hệ thống thủy lợi...

Xem chi tiết »

Kết quả Nhiệm vụ theo chức năng số 2 năm 2018

Nhiệm vụ chuyên môn số: Rà soát, bổ sung để  hình thành một phòng thí nghiệm đạt chuẩn (Vimcerts) phục vụ công tác quan trắc, phân tích môi trường...

Xem chi tiết »

Kết quả Nhiệm vụ theo chức năng số 1 năm 2018

Nhiệm vụ chuyên môn số 1: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ cấp, thoát nước và xử lý nước phục vụ nuôi tôm thẻ chân trắng vùng ven biển Hải Phòng và Nam Định...

Xem chi tiết »

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải...

Xem chi tiết »

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL Liễn Sơn

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL Liễn Sơn...

Xem chi tiết »

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL An Kim Hải

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL An Kim Hải...

Xem chi tiết »

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL Bắc Đuống

Kết quả nhiệm vụ đặc thù năm 2018 - Hệ thống CTTL Bắc Đuống...

Xem chi tiết »

Bản tin giám sát, dự báo chất lượng nước Hệ thống thủy lợi Bắc Đuống kỳ 24

Bản tin giám sát, dự báo chất lượng nước Hệ thống thủy lợi Bắc Đuống kỳ 24 (20-26/7/2018)...

Xem chi tiết »

Bản tin giám sát, dự báo chất lượng nước Hệ thống thủy lợi Bắc Đuống kỳ 23

Bản tin giám sát, dự báo chất lượng nước Hệ thống thủy lợi Bắc Đuống kỳ 23 (13-19/7/2018)...

Xem chi tiết »
Tin khác

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )