Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  58

Bản tin dự báo Tuần 6- Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 6- Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019/files/BacHungHai_Bantin_th%C3%A1ng%202.2019-%20Final(1).doc Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 9 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 8 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019 Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL An Ki/files/9.B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%209%20(5.4%20-%2011.2019)%20-%20AKH.pdfm Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 8 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 8 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báochất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hả/files/8.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%208%20(29.3-4.4.2019)%20-AKH.pdfi, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 7 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 7 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019 Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL An Kim Hải, p/files/7.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%207%20(22.3-28.3.2019)%20-AKH.pdfhục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin tuần 7 - Hệ thống bắc Đuống năm 2019

Bản tin tuần 7/files/BacDuong_Bantin_tuan7_(15.3-21.3.2019).pdf - Hệ thống bắc Đuống năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 5 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 5 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019 Nhiệm vụ đặc thù: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL An Kim Hải, /files/6.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%206%20(15.3-21.3.2019)%20-AKH.pdfphục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin tuần 6 - Hệ thống bắc Đuống năm 2019

Bản tin tuần 6 - Hệ thống bắc Đuống năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Đuống, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin tháng 3 - Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019

Bản tin tháng 3 - Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CT/files/BacHungHai_Bantin_th%C3%A1ng%203.2019-%20Final.docTL Bắc Hưng Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin Tuần 5 - Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019

Bản tin Tuần 5 - Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Đuống/files/BacDuong_Bantin_tuan5_(1.3-7.3).pdf, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 5 - Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 5 - Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019 (1.3-7.3.2019) Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2019...

Xem chi tiết »
Tin khác

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )