Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  25

Bản tin dự báo Tuần 12- Hệ thống An Kim hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 12- Hệ thống An Kim hải Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL An Kim Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 14- Hệ thống Liễn Sơn Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 14- Hệ thống Liễn Sơn Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Liễn Sơn, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 12- Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 12- Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Đuống, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp....

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 13- Hệ thống Liễn Sơn Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 13- Hệ thống Liễn Sơn Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Liễn Sơn, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 11- Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 11- Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Đuống, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp....

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 6- Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 6- Hệ thống Bắc Hưng Hải Năm 2019/files/BacHungHai_Bantin_th%C3%A1ng%202.2019-%20Final(1).doc Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 9 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 8 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019 Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL An Ki/files/9.B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%209%20(5.4%20-%2011.2019)%20-%20AKH.pdfm Hải, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 8 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 8 - Hệ thống An Kim Hải Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báochất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Hưng Hả/files/8.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%208%20(29.3-4.4.2019)%20-AKH.pdfi, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 10- Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 10- Hệ thống Bắc Đuống Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Bắc Đuống, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »

Bản tin dự báo Tuần 11- Hệ thống Liễn Sơn Năm 2019

Bản tin dự báo Tuần 11- Hệ thống Liễn Sơn Năm 2019 Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống CTTL Liễn Sơn, phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp...

Xem chi tiết »
Tin khác

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )