Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  98

bản tin kết quả quan trắc hiện trường hệ thống Bắc Hưng Hải tháng 1 năm 2022

/files/BAN%20TIN%20QUAN%20TRAC%20HIEN%20TRUONG%20BHH_%20DOT%201%20(10.2.2022)(1).doc Bảng tin quan trắc hiện trường hệ thống Bắc Hung Hải...

Xem chi tiết »

bản tin kết quả quan trắc hiện trường hệ thống Bắc Hưng Hải tháng 9

/files/BAN%20TIN%20QUAN%20TRAC%20HIEN%20TRUONG%20BHH_%20DOT%209%20(24.10.2021)(1).doc...

Xem chi tiết »

BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CLN BẮC HƯNG HẢI ĐỢT 8

/files/BAN%20TIN%20KQQT%20CLN%20BHH_%20DOT%208%20(22.9.2021).doc BẢN TIN KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC HTTL BẮC HƯNG HẢI (22/9/2021)ĐỢT 8...

Xem chi tiết »

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan4_Thang8_(22.8-31.8.2021)

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan4_Thang8_(22.8-31.8.2021)/files/1.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%201%20(7.2-14.2.2019)-%20AKH.pdf...

Xem chi tiết »

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan3_Thang8_(15.8-21.8.2021)

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan3_Thang8_(15.8-21.8.2021)/files/1.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%201%20(7.2-14.2.2019)-%20AKH.pdf...

Xem chi tiết »

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan2_Thang8_(8.8-14.8.2021)

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan2_Thang8_(8.8-14.8.2021)/files/1.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%201%20(7.2-14.2.2019)-%20AKH.pdf...

Xem chi tiết »

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan1_Thang8_(1.8-7.8.2021)

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan1_Thang8_(1.8-7.8.2021)/files/BacHungHai_Bantin%20d%E1%BB%B1%20b%C3%A1o%20CLN_Tuan1_Thang8_(1.8-7.8.2021).doc...

Xem chi tiết »

BacHungHai_Bantin_thang7.2021

BacHungHai_Bantin_thang7.2021/files/1.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%201%20(7.2-14.2.2019)-%20AKH.pdf...

Xem chi tiết »

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan4_Thang7_(22.7-31.7.2021)

BacHungHai_Bantin dự báo CLN_Tuan4_Thang7_(22.7-31.7.2021)/files/1.%20B%E1%BA%A2N%20TIN%20TU%E1%BA%A6N%201%20(7.2-14.2.2019)-%20AKH.pdf...

Xem chi tiết »

BAN TIN QUAN TRAC HIEN TRUONG BHH_ DOT 7 (20.07.2021)

BAN TIN QUAN TRAC HIEN TRUONG BHH_ DOT 7 (20.07.2021)/files/BAN%20TIN%20QUAN%20TRAC%20HIEN%20TRUONG%20BHH_%20DOT%207%20(20.07.2021).doc...

Xem chi tiết »
Tin khác

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )