Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  59

Biến đổi khí hậu mối nguy hiểm của tài nguyên nước

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, làm thay đổi vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và khó dự......

Tin hoạt động IWE

Hưởng ứng và làm theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã thiết kế các banner, áp phích tuyên truyền về bảo vệ môi trường theo chủ đề hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 và treo tại Bộ NN&PTNT. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ......
Tin trong nước & quốc tế

Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, làm thay đổi vòng tuần hoàn nước trong tự nhiên dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và khó dự đoán, đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm ở nước ta. Nguồn ảnh: https://baochinhphu.vn/du-thao-luat-tai-nguyen-nuoc-sua-doi-102220920163414111.htm   Nước ta có......
Đào tạo & hợp tác quốc tế

Tính đến tháng 12 năm 2019, cả nước có 7.195.346 ha cây trồng cạn được canh tác. Trong đó có 3.537.951 ha cây lâu năm 3.657.395 ha cây hàng năm. Tưới vẫn là khâu chính trong trồng chăm sóc cây (cấp nước, dinh dưỡng, thuốc bảo vệ&hellip). Việc ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước đang được phát triển mạnh mẽ, năm 2015 mới có khoảng 115.000 ha cây trồng cạn được áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước thì đến 12/2020......

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )