Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  6
Danh bạ
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 ThS. Hà Văn Thái Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
2 TS. Lê Xuân Quang Phó Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
3 TS. Nguyễn Thị Kim Dung Phó viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
4 Ths. Trần Kim Cúc Trưởng Phòng Phòng TCHC
5 KS. Vũ Thị Kim Dung P.trưởng phòng Phòng TCHC
6 Ths. Dương Thị Kim Thư Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính
7 ThS. Trần Thị Lan Hương Kế toán trưởng-P. trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính
8 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
9 TS. Hà Hải Dương Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
10 ThS. Nguyễn Đức Phong Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
11 ThS. Phạm Đình Kiên Trưởng phòng Phòng Môi trường
12 ThS. Trần Hưng P. trưởng phòng Phòng Môi trường
13 TS. Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
14 Ths. Đào Kim Lưu P. trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
15 ThS. Nguyễn Thế Hưng Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tưới tiêu cải tạo đất
16 Ths. Bùi Công Kiên P. trưởng phòng Phòng Tưới tiêu cải tạo đất
17 Ths. Dương Hải Sinh Trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
18 Ths. Đỗ Chí Công P. trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
19 Ths. Lý Hồng Việt P. trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
20 Ths. Nguyễn Quang Vinh Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thí nghiệm tổng hợp
21 Ths. Vũ Quốc Chính P. trưởng phòng Phòng Thí nghiệm tổng hợp
22 Ths. Trần Hùng Giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
23 Ths. Bùi Đức Hà P. giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
24 Ths. Phạm Ngọc Lưu Giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
25 Ths. Nguyễn Thị Thanh thủy P. giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
26 TS. Lê Xuân Quang Giám đốc Trung tâm thủy lợi môi trường ven biển và Hải đảo
27 Ths. Phạm Văn Đông P. giám đốc Trung tâm thủy lợi môi trường ven biển và Hải đảo
28 Đảng ủy
29 PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong Bí thư đảng ủy Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
30 Ths. Dương Hải Sinh Phó bí thư đảng ủy Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
31 TS. Lê Xuân Quang Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
32 Ths. Dương Thị Kim Thư Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
33 Ths. Trần Hùng Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
34 Công đoàn
35 TS. Hà Hải Dương Chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
36 Ths. Ngô Thị Phương Nhung P. chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
37 Đoàn Thanh Niên
38 Ths. Trịnh Ngọc Thắng Bí thư đoàn thanh niên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
39 Ths. Nguyễn Thiện Sơn P. Bí thư đoàn thanh niên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường