Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  61
Danh bạ
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 TS. Nguyễn Tiếp Tân Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
2 TS. Lê Xuân Quang Phó Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
3 TS. Nguyễn Thị Kim Dung Phó viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
4 Ths. Trần Kim Cúc Trưởng Phòng Phòng TCHC
5 Ths. Dương Thị Kim Thư Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính
6 Đặng Thị Thanh Thủy Kế toán trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính
7 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
8 TS. Hà Hải Dương Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
9 ThS. Nguyễn Đức Phong Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
10 ThS. Phạm Đình Kiên Trưởng phòng Phòng Môi trường
11 ThS. Trần Hưng P. trưởng phòng Phòng Môi trường
12 ThS. Đào Kim Lưu Trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
13 TS. Nguyễn Xuân Lâm P. trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
14 ThS. Nguyễn Thế Hưng Trưởng phòng Phòng Tưới tiêu cải tạo đất
15 B
16 Ths. Dương Hải Sinh Trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
17 Ths. Đỗ Chí Công P. trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
18 Ths. Lý Hồng Việt P. trưởng phòng Phòng TCHC
19 Ths. Nguyễn Quang Vinh Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm tổng hợp
20 1
21 Ths. Trần Hùng Giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
22 Ths. Nguyễn Xuân Kiều P. giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
23 Ths. Phạm Ngọc Lưu Giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
24 Ths. Nguyễn Thị Thanh thủy P. giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
25 ThS. Phạm Văn Đông Q. giám đốc Trung tâm thủy lợi môi trường ven biển và Hải đảo
26 Đảng ủy
27 Ths. Dương Hải Sinh Bí thư Trưởng phòng cấp thoát nước
28 ThS. Dương Thị Kim Thư Phó bí thư đảng ủy Trưởng phỏng kế hoạch - tài chính
29 Ths. Đỗ Chí Công Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
30 TS. Hà Hải Dương Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
31 1 1 1
32 Ths. Trần Hùng Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
33 Công đoàn
34 TS. Hà Hải Dương Chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
35 Ths. Ngô Thị Phương Nhung P. chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
36 Đoàn Thanh Niên
37 Ths. Trịnh Ngọc Thắng Bí thư đoàn thanh niên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
38 1