Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  54
Danh bạ
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 ThS. Hà Văn Thái Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
2 TS. Lê Xuân Quang Phó Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
3 TS. Nguyễn Thị Kim Dung Phó viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
4 Ths. Trần Kim Cúc Trưởng Phòng Phòng TCHC
5 KS. Vũ Thị Kim Dung P.trưởng phòng Phòng TCHC
6 Ths. Dương Thị Kim Thư Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính
7 ThS. Trần Thị Lan Hương Kế toán trưởng-P. trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính
8 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
9 TS. Hà Hải Dương Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
10 ThS. Nguyễn Đức Phong Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
11 ThS. Phạm Đình Kiên Trưởng phòng Phòng Môi trường
12 ThS. Trần Hưng P. trưởng phòng Phòng Môi trường
13 ThS. Đào Kim Lưu Trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
14 TS. Nguyễn Xuân Lâm P. trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
15 ThS. Nguyễn Thế Hưng Q. Trưởng phòng Phòng Tưới tiêu cải tạo đất
16 B
17 Ths. Dương Hải Sinh Trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
18 Ths. Đỗ Chí Công P. trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
19 Ths. Lý Hồng Việt P. trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
20 Ths. Nguyễn Quang Vinh Trưởng phòng Phòng Thí nghiệm tổng hợp
21 1
22 Ths. Trần Hùng Giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
23 Ths. Nguyễn Xuân Kiều P. giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
24 Ths. Phạm Ngọc Lưu Giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
25 Ths. Nguyễn Thị Thanh thủy P. giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
26 ThS. Phạm Văn Đông Q. giám đốc Trung tâm thủy lợi môi trường ven biển và Hải đảo
27 Đảng ủy
28 Ths. Dương Hải Sinh Bí thư Trưởng phòng cấp thoát nước
29 ThS. Dương Thị Kim Thư Phó bí thư đảng ủy Trưởng phỏng kế hoạch - tài chính
30 Ths. Đỗ Chí Công Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
31 TS. Hà Hải Dương Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
32 1 1 1
33 Ths. Trần Hùng Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
34 Công đoàn
35 TS. Hà Hải Dương Chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
36 Ths. Ngô Thị Phương Nhung P. chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
37 Đoàn Thanh Niên
38 Ths. Trịnh Ngọc Thắng Bí thư đoàn thanh niên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
39 1