Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  529
Danh bạ
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
2 ThS. Hà Văn Thái Phó Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
3 TS. Lê Xuân Quang Phó Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
4 TS. Nguyễn Thị Kim Dung Phó viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
5 Ths. Trần Kim Cúc Trưởng Phòng Phòng TCHC
6 KS. Vũ Thị Kim Dung P.trưởng phòng Phòng TCHC
7 Ths. Dương Thị Kim Thư Trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính
8 ThS. Trần Thị Lan Hương Kế toán trưởng-P. trưởng phòng Phòng Kế hoạch Tài chính
9 ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
10 TS. Hà Hải Dương Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
11 ThS. Nguyễn Đức Phong Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu
12 ThS. Phạm Đình Kiên Trưởng phòng Phòng Môi trường
13 ThS. Trần Hưng P. trưởng phòng Phòng Môi trường
14 TS. Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
15 Ths. Đào Kim Lưu P. trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL
16 ThS. Nguyễn Thế Hưng Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tưới tiêu cải tạo đất
17 Ths. Bùi Công Kiên P. trưởng phòng Phòng Tưới tiêu cải tạo đất
18 Ths. Dương Hải Sinh Trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
19 Ths. Đỗ Chí Công P. trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
20 Ths. Lý Hồng Việt P. trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước
21 Ths. Nguyễn Quang Vinh Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thí nghiệm tổng hợp
22 Ths. Vũ Quốc Chính P. trưởng phòng Phòng Thí nghiệm tổng hợp
23 Ths. Trần Hùng Giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
24 Ths. Bùi Đức Hà P. giám đốc Trung tâm Thủy lợi miền núi phía Bắc
25 Ths. Phạm Ngọc Lưu Giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
26 Ths. Nguyễn Thị Thanh thủy P. giám đốc Trung tâm thủy lợi đồng bằng Bắc bộ
27 TS. Lê Xuân Quang Giám đốc Trung tâm thủy lợi môi trường ven biển và Hải đảo
28 Ths. Phạm Văn Đông P. giám đốc Trung tâm thủy lợi môi trường ven biển và Hải đảo
29 Đảng ủy
30 PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong Bí thư đảng ủy Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
31 Ths. Dương Hải Sinh Phó bí thư đảng ủy Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
32 TS. Lê Xuân Quang Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
33 Ths. Dương Thị Kim Thư Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
34 Ths. Trần Hùng Đảng ủy viên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
35 Công đoàn
36 TS. Hà Hải Dương Chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
37 Ths. Nguyễn Phương Hà P. chủ tịch công đoàn Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
38 Đoàn Thanh Niên
39 Ths. Bạch Huy Hoàng Bí thư đoàn thanh niên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
40 Ths. Nguyễn Thiện Sơn P. Bí thư đoàn thanh niên Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường