Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  28
Danh bạ
STT Họ và tên Chức danh Đơn vị Điện thoại Email
1 PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
2 THS. Hà Văn Thái Phó Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
3 TS.Lê Xuân Quang Phó viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
4 TS. Hà Hải Dương Trưởng Phòng Phòng Tài nguyên nước & biến đổi khí hậu- Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
5 THS. Nguyễn Thị Kim Dung Trưởng phòng Phòng Quản lý và hiện đại hóa HTTL - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
6 THS. Phạm Đình Kiên Trưởng phòng Phòng Môi trường - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
7 THS. Dương Hải Sinh Trưởng phòng Phòng Cấp thoát nước - Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
8 THS. Trần Kim Cúc Trưởng phòng Phòng Tổ chức, Hành chính
9 THS. Nguyễn Thị Nguyệt Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế
10 ThS. Nguyễn Thế Hưng Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Tưới tiêu, Cải tạo đất
11 ThS. Nguyễn Quang Vinh Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Thí nghiệm Tổng hợp
12 THS. Phạm Ngọc Lưu Giám đốc Trung tâm Thủy lợi Đồng bằng Bắc Bộ
13 THS. Trần Hùng Giám đốc Trung tâm Thủy lợi Miền núi Phía Bắc
14 ThS. Dương Thị Kim Thư Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Tài chính
15 Lãnh đạo Viện
16 Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các phòng chức năng
17 Lãnh đạo Viện và Lãnh đạo các phòng chức năng
18 Đảng ủy
19 Đảng ủy
20 VT Nguyễn Tùng Phong
21 PVT.Hà Văn Thái
22 PVT.Hà Văn Thái
23 PVT. Lê Xuân Quang