Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  24

Cơ cấu tổ chức Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường - IWE
 
TỔ CHỨC & NHÂN LỰC:
 • Tổng số cán bộ tính đến tháng 9/2011: 149 người ( biên chế 43 người, biên chế tự trả lương: 19 người, Hợp đồng lao động: 63 người, hợp đồng khác: 24 người).  Trong đó PGS: 03 người, TS: 02 người, NCS: 03 người, ThS: 38 người và 18 người đang học Cao học.
 • Các đơn vị thuộc Viện:
      Phòng chức năng:
 • Phòng Tổ chức, Hành chính
 • Phòng Kế hoạch, Tài chính
 • Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế.
      Phòng chuyên môn:
 • Phòng Tài nguyên nước và Biến đổi khí hậu
 • Phòng Môi trường
 • Phòng Hiện đại hoá và quản lý hệ thống thuỷ lợi
 • Phòng Cấp thoát nước
 • Phòng Tưới tiêu và cải tạo đất
 • Phòng Thí nghiệm tổng hợp.
      Các Trung tâm có con dấu và tài khoản riêng:
 • Trung tâm Thuỷ lợi đồng bằng Bắc Bộ ( trụ sở: TP. Hà Nội)
 • Trung tâm Thuỷ lợi miền núi phía Bắc ( trụ sở: TP. Việt Trì)
 • Trung tâm Thuỷ lợi, môi trường ven biển và hải đảo (trụ sở: TP. Hải Phòng).
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )