Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  9
Phân vùng ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải
Cập nhật lúc : 4/5/2021 2:40:53 PM
Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải” do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện, nhóm tác giả đã khảo sát thực tế trên 83 sông, kênh, tham vấn các đơn vị khai thác công trình thủy lợi (KTCTTL) kết hợp với phân tích trong phòng thí nghiệm để đánh tình hình ô nhiễm nước...
 
1. MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi (CTTL) Bắc Hưng Hải (BHH) đã gây ra những phản ứng, khiếu kiện của người dân và chính quyền địa phương. Kết quả quan trắc do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện từ năm 2005 đến 2016 cho thấy ô nhiễm nước trong CTTL BHH đã gia tăng cả về phạm vi và mức độ, nhiều sông, kênh có màu đen đặc, bốc mùi hôi thối và trở thành dòng sông chết khi không còn sinh vật sinh sống. Ô nhiễm nước trong CTTL BHH cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp (SXNN), nuôi trồng thủy sản (NTTS) và đời sống của người dân trong vùng. Với phạm vi trộng lớn, bao gồm 22 huyện/TP của 3 tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và TP. Hà Nội, mức độ ô nhiễm nước không đồng đều giữa các vùng mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn thải, nguồn cung cấp nước, công tác điều hành tưới tiêu và năng lực của các công trình tưới tiêu.
Trước tình hình trên, Tổng cục Thủy lợi và các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh và TP. Hà Nội đang phối hợp để triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong CTTL BHH. Tuy nhiên, để có được các giải pháp phù hợp, trong phạm vi của đề tài “Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong HTTL Bắc Hưng Hải” do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện, nhóm tác giả đã nghiên cứu tiêu chí đánh giá, phân vùng mức độ ô nhiễm, xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm nước làm cơ sở đề xuất các đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước trong CTTL Bắc Hưng Hải phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững và an toàn thực phẩm
2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Nội dung nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Diễn biến chất lượng nước trong CTTL BHH giai đoạn 2005-2016
3.2. Kết quả phân vùng ô nhiễm nước trong CTTL Bắc Hưng Hải
3.3. Các nguyên nhân gia tăng ô nhiễm nước trong CTTL Bắc Hưng Hải
4. KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Vũ Thị Thanh Hương, Báo cáo kết quả giám sát chất lượng nước trong CTTL Bắc Hưng Hải từ năm 2005-2013.
[2] Vũ Quốc Chính, Báo cáo kết quả giám sát chất lượng nước trong CTTL Bắc Hưng Hải từ năm 2014-2016.
[3] Vũ Thị Thanh Hương, Trần Xuân Tùng, Báo cáo kết quả phân vùng ô nhiễm nước trong CTTL Bắc Hưng Hải, 2016.
[4] Vũ Thị Thanh Hương, Trần Xuân Tùng, Nguyễn Đức Phong, Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng ô nhiễm nước tại 22 huyện thuộc CTTL Bắc Hưng Hải, 2016.

Xem bài báo tại đây: Phân vùng ô nhiễm nước trong công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

Tác giả:  
Vũ Thị Thanh Hương Vũ Quốc Chính Trần Xuân Tùng
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )