Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  52
Hội nghị cán bộ Viên chức và người lao động 2016
Cập nhật lúc : 4/8/2016 11:38:17 PM
Ngày 08/04/2016 vừa qua, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã tổ chức Hội nghị cán bộ Viên chức và người lao động 2016.

Thành phần tham dự gồm có: đồng chí Nguyễn Tùng Phong, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Ban lãnh đạo Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường và các cán bộ thuộc Viện.

Theo báo cáo công tác của công đoàn Viện Nước, tính đến thời điểm 31/12/2015, đội ngxu cán bộ, viên chức và người lao động của Viện là 95 cán bộ, giảm 24 cán bộ so với thời điểm 31/12/2014 với trình độ chuyên môn bao gồm: 02 PGS-TS 04TS 04 NCS 36 thạc sỹ 51 kỹ sư và cử nhân. 
Công tác cán bộ của Viện từng bước được hoàn thiện như: Bổ nhiệm trưởng Phòng Thí nghiệm tổng hợp giao phụ trách và ký HĐLĐ với các kế toán Trung tâm.
Công tác tuyển viên chức và HĐLĐ đượ thực hiện theo đợt, năm 2015 đã tuyển 5 viên chức và ký 03 HĐLĐ. 

Căn cứ vào chiến lược phát triển Viện giai đoạn 2010-2020, Viện xây dựng kế hoạch trên cơ sở tập hợp những đề xuất nhiệm vụ KHCN bằng các đề tài, dự án nghiên cứu, thử nghiệm, tìm kiếm những hợp đồng kinh tế để ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn theo định hướng phát triển Viện, phục vụ đề án tài cơ cấu ngành nông nghiệp, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể:
- Hoàn thiện đề xuất và thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
- Tập trung giải quyết  các vấn đề quản lý tổng hơp lưu vực sông, quản lý hạn, quản lý mặn. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới cơ sở hạ tầng nông thôn, thay đổi dòng chảy.
- Tập trung giải quyết hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, củng cố, phát triển thủy lợi nội đồng, tổ chức QL thủy nông cơ sở, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp cận theo chuỗi giá trị sản xuất, đẩy mạnh trên diện rộng các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng chủ lực: lúa, cà phê, hồ tiêu, chè, cây điều, cây mía, cây ăn quả, rau, hoa.
- Nghiên cứu các vấn đề Thủy Lợi cấp thoát nước phục vụ vùng nuôi trồng thủy sản với đối tượng nuôi chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra, rô phi) ở Đồng bằng sông Cửu Long, các khu vực ven biển Trung Bộ giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt.
- Nghiên cứu cơ chế, chính sách, các mô hình quản lý, công nghệ trong cấp nước sinh hoạt, thoát nước, vệ sinh môi trường,  đánh giá tác động môi trường, giám sát môi trường, sử lý, giảm thiểu ô nhiễm trong sản xuất nông &ndash lâm &ndash thủy sản Các mô hình xã hội hóa quản lý công trình thủy lợi, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn.

Viện cũng đồng thời đã tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân gồm 05 thành viên: 
1. Bạch Huy Hoàng
2. Trương Ngọc Hiển
3. Phạm Thị Phương Thảo
4. Nguyễn Phương Hà
5. Phí Thị Hằng
 
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )