Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  66
Điều tra tổng thể nguồn nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Cập nhật lúc : 10/5/2016 1:23:15 PM
Ảnh internet

Ảnh internet

Dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia đang triển khai thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách của Nhà nước.

Dự án nhằm đánh giá hiện trạng, diễn biến hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ về số lượng, chất lượng nguồn nước mưa, nước mặt, nước dưới đất Tích hợp, quản lý, cung cấp chia sẻ thông tin dữ liệu theo mô hình dữ liệu lớn nhằm chuẩn hóa, quán lý thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo, ra quyết định phục vụ mục tiêu chống hạn, xâm nhập mặn và ứng phó BĐKH tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đề xuất, thực hiện được các giải pháp cụ thể phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước. 

Qua đó, tiến hành thu thập các tài liệu điều tra, đánh giá hạn hán, xâm nhập mặn, tài liệu, địa hình, thủy văn, địa chất thủy văn và các tài liệu liên quan khác trên địa bàn 13 tỉnh triển khai Dự án Khoanh định các vùng hạn hán, xâm nhập mặn, tìm kiếm nguồn nước mặt và nước dưới đất phục vụ chống hạn, phát triển nguồn nước Đánh giá các nguồn nước chống hạn, các vị trí khai thác nước, lưu trữ nước mặt và bổ sung nhân tạo nước dưới đất Giải pháp tổng thể về công trình và phi công trình trong dự báo, cảnh báo tài nguyên nước, hạn hán và xâm nhập mặn trong điều kiện ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu lưu trữ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chống hạn, xâm nhập mặn,... đồng thời, quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Nguồn: Cục Quản lý Tài nguyên Nước


Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )