Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  45
Đề xuất quy định mới về giám sát tài nguyên nước
Cập nhật lúc : 10/14/2016 9:36:02 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định về giám sát tài nguyên nước.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở trung ương, địa phương và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã có công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước thuộc trường hợp phải có giấy phép tài nguyên nước theo quy định và thuộc một trong các trường hợp sau: a- Công trình hồ chứa thủy điện hoặc hồ chứa thủy lợi kết hợp thủy điện b- Công trình hồ chứa khác với quy định tại Điểm a có dung tích toàn bộ từ 200.000 m³ trở lên c- Công trình khai thác, sử dụng nước mặt với lưu lượng từ 1m³/giây trở lên cấp cho nông nghiệp và thủy sản từ 10.000m³/ngày đêm trở lên cho mục đích khác d- Công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng khai thác từ 200m³/ngày đêm trở lên đ- Công trình xả nước thải có chứa chất thải nguy hại quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT e- Công trình xả nước thải vào nguồn nước khác với quy định tại Điểm đ với lưu lượng từ 50m³/ngày đêm trở lên g- Các trường hợp khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước khác với quy định trên mà gây ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước hoặc đã bị xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên nước.

 
Việc theo dõi, thu thập thông tin số liệu đối với các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện bằng các hình thức sau: 1. Giám sát tự động, trực tuyến qua: a- Đo đạc liên tục, tự động, kết nối và truyền số liệu trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước b- Truyền tín hiệu hình ảnh trực tiếp từ camera về hệ thống giám sát 2. Giám sát định kỳ: cập nhật định kỳ thông tin, số liệu đo đạc vào hệ thống giám sát.
 
Dự thảo nêu rõ, hệ thống giám sát khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước là một hệ thống thống nhất, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu từ các tổ chức với cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, bao gồm: a- Hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu và phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu ở trung ương b- Hệ thống thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu ở địa phương c- Cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát d- Thiết bị đo đạc, kết nối, truyền số liệu từ cơ sở có công trình đến cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát.
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu, phần mềm quản lý, xử lý dữ liệu ở trung ương và cơ sở dữ liệu của hệ thống giám sát. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị thu nhận, lưu trữ dữ liệu ở địa phương. Cơ sở có công trình đầu tư, lắp đặt các thiết bị đo đạc và các thiết bị khác, đảm bảo việc kết nối, truyền số liệu về hệ thống giám sát.
 
Thông tin dữ liệu từ hệ thống giám sát được sử dụng làm cơ sở phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc tuân thủ quy định của giấy phép và các quy định khác của pháp luật về tài nguyên nước và được công bố công khai.
Nguồn: http://dwrm.gov.vn/

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )