Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  89
Kế hoạch Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi , phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2019
Cập nhật lúc : 1/16/2019 3:20:08 PM
Kế hoạch Giám sát chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi , phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp năm 2019

1. Hệ thống công trình thủy lợi Bắc Đuống
TT Nội dung thực hiện Thời gian dự kiến
1. Khảo sát thực địa lấy mẫu nước (8 đợt)  
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 1 13/2
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 2 26/2
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 3 12/3
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 4 26/3
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 5 10/4
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 6 24/4
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 7 10/7
  Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 8 24/7
2 Điều tra bổ sung về hiện trạng các nguồn xả thải các nguồn xả thải vào CTTL Bắc Đuống  
  Đợt 1: Điều tra bổ sung nguồn thải và lấy mẫu kiểm tra chất lượng nguồn thải 14-24/3
  Đợt 2: Điều tra bổ sung nguồn thải 12-22/7

2. Hệ thống công trình thủy lợi An Kim Hải
Nội dung thực hiện Thời gian
 Lấy mẫu nước 9 đợt  
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 1 9/2-10/2
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 2 23/2-24/2
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 3 9/3-10/3
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 4 23/3-24/3
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 5 9/4-10/4
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 6 23/4-24/4
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 7 9/5-10/5
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 8 23/5-24/5
Khảo sát thực địa lấy mẫu nước đợt 9 9/5-10/5
Điều tra bổ sung về hiện trạng các nguồn xả thải các nguồn xả thải vào CTTL An Kim Hải  
Đợt 1 11/3-20/3
Đợt 2 7/7-20/7
3. Hệ thống công trình thủy lợi Liễn Sơn
HẠNG MỤC CÔNG VIỆC Thời gian
 Lấy mẫu nước  
Đợt 1 24/1
Đợt 2 8/2
Đợt 3 26/2
Đợt 4 12/3
Đợt 5 26/3
Đợt 6 12/4
Đợt 7 26/4
Khảo sát bổ sung nguồn thải  
Đợt 1 10/2-13/2
Đợt 2 15/3-18/3
Đợt 3 7/4-10/4
4. Hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải
TT Nội dung thực hiện Thời gian dự kiến
1 Lấy mẫu nước đợt 1 15/2
2 Lấy mẫu nước đợt 2 28/2
3 Lấy mẫu nước đợt 3 15/3
4 Lấy mẫu nước đợt 4 28/3
5 Lấy mẫu nước đợt 5 12/4
6 Lấy mẫu nước đợt 6 26/4
7 Lấy mẫu nước đợt 7 15/7

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )