Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  50
Các sản phẩm khoa học công nghệ tưới tiết kiệm nước
Cập nhật lúc : 5/17/2024 9:34:12 AM
Các sản phẩm, tiêu chuẩn Quốc gia, Quy trình, Sổ tay tưới tiên tiến tiết kiệm nước do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã và đang triển khai thực hiện gồm:
 
1. Tưới lúa
(1) Quy trình kỹ thuật tưới lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính. Được Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 434/QĐ-TCTL-KHCN ngày 30/6/2014.
(2) Quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa vùng đồng bằng sông Hồng, tiết kiệm nước giảm phát thải khí nhà kính. Được Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-TCTL-KHCN ngày 20/9/2018.
(1) Công nghệ tưới tiết kiệm nước cho lúa nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm phát thải khí nhà kính - Nhà xuất bản nông nghiệp 2019. ISBN: 978-604-60-2944-1. Chủ biên &ndashPGS.TS Lê Xuân Quang - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(2) Sổ tay hướng dẫn quy trình tưới tiêu khoa học cho lúa vùng đồng bằng sông Hồng, tiết kiệm nước giảm phát thải khí nhà kính, chủ biên PGS.TS.Lê Xuân Quang- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(3) Sổ tay “Kỹ thuật tưới cho thâm canh lúa” PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(4) Số tay xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ xây dựng Nông thôn mới vùng Bắc Trung B, chủ biên PGS.TS Trần chí Trung Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(5) Sổ tay lập kế hoạch phân phối nước ở hệ thống thủy lợi nội đồng, chủ biên PGS.TS Trần chí Trung - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(6) Sổ tay xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa vùng ĐB Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, chủ biên PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(7) Sổ tay hướng dẫn hoàn chỉnh mặt ruộng, kênh mương nội đồng vùng đồng bằng sông Hồng, chủ biên Ths. Đặng Minh Tuyến - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(8) Sổ tay hướng dẫn hoàn thiện thủy lợi nội đồng cho vùng Trung Bộ (Phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới), chủ biên PGS.TS Trần chí Trung - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(9) Sổ tay hướng dẫn hoàn thiện thủy lợi nội đồng cho vùng Tây Nguyên, chủ biên Ths. Ung Huy Hiệp- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(10) Sổ tay hoàn thiện thủy lợi nội đồng đáp ứng phương thức canh tác tiên tiến, giảm phát thải khí nhà kính cho lúa vùng ĐBSCL phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chủ biên Ths. Nguyễn Văn Kiên-Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(11) TCVN &ndash Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho lúa, giảm phát thải khí nhà kính (CH4), chủ biên Viện nước, Tưới tiêu và Môi trường &ndashViện KHTLVN (Đang thực hiện 2023-2024).


2.Tưới cho cây trồng cạn
 (1) TCVN về chế độ, kỹ thuật tưới cho cây Thanh long và cây Nho vùng khô hạn Nam Trung Bộ.
(2) TCVN-Công trình thủy lợi - Hệ thống tưới tiêu - Quy trình tưới cho cây chè và cây mía.
(3) TCVN: Quy trình tưới cho cây chè và cây mía.
(1) Quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cây cà phê vối thời kỳ kinh doanh.
(2) Quy trình kỹ thuật tưới TKN cho cây điều vùng Đông Nam Bộ.
(3) Quy trình tưới nhỏ giọt, phun mưa tại gốc phun mưa tại gốc cho cây hồ tiêu và Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
(4) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây cam thời kỳ kinh doanh.
(5) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây bưởi thời kỳ kinh doanh
(6) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây dứa.
(7) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây chuối.
(8) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây thanh long thời kỳ kinh doanh.
(9) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây cà phê chè thời kỳ kinh doanh
(10) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây chè thời kỳ kinh doanh
(11) Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với các biện pháp canh tác tiến tiến để nâng cao hiệu quả tưới nước cho cây xoài thời kỳ kinh doanh
(12) Quy trình tưới phun mưa cho lạc khu vực miền Trung.
(13) Quy trình tưới phun mưa cho hành khu vực miền Trung.
(14) Quy trình tưới phun mưa cho tỏi khu vực miền Trung.
(15) Quy trình kỹ thuật xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thu trữ nước.
(16) Quy trình áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho cây mía.
(17) Quy trình sơ bộ công nghệ tưới tưới tiết kiệm nước cho cây chè.
(1) Sổ tay hướng dẫn tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn tập I.
(2) Định mức kinh tế kỹ thuật cho kênh bê tông vỏ mỏng.
(3) Sổ tay kiên cố hóa kênh mương nội đồng.
(4) Sổ tay Thiết kế mẫu hệ thống tưới tiết kiệm nước và hướng dẫn quy trình tưới phun mưa cho lạc, hành và tỏi khu vực miền Trung.
(5) Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu Tây Nguyên.
(6) Sổ tay hướng dẫn công nghệ tưới và quy trình tưới cho cây dưa hấu, cây lạc và cây cải ngọt.
(7) Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu Tây Nguyên.
(8) Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thực hành bố trí đồng ruộng tích hợp công nghệ, thiết bị tưới và quy trình tưới nước kết hợp bón phân cho một sô cây trồng chủ lực Tập 1 &ndash Cây ăn quả: Thanh long, cam, bưởi, xoài, dứa và chuối
(9) Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật thực hành bố trí đồng ruộng tích hợp công nghệ, thiết bị tưới và quy trình tưới nước kết hợp bón phân cho một sô cây trồng chủ lực Tập 2 Cây công nghiệp: chè, cà phê chè, cao su.
(10) Sổ tay thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng, tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ tưới kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực- Tập 1: Cây ăn quả (cây thanh long, chuối, cam, bưởi, dứa, xoài)
(11) Sổ tay thiết kế mẫu bố trí tổng thể đồng ruộng, tích hợp đồng bộ hệ thống thiết bị phù hợp với quy trình công nghệ tưới kết hợp bón phân cho một số cây trồng chủ lực- Tập 1: Cây công nghiệp (cây chè, cà phê chè và cây cao su).
(12) Sổ tay kỹ thuật thâm canh và cấp nước tưới cho cây Bưởi, chủ biên PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn &ndash Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(13) Sổ tay hướng dẫn quy trình công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây sắn, chủ biên PGS.TS Trần chí Trung - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
(14) Sổ tay hướng dẫn tạm thời kỹ thuật tưới nước, hiệu quả cho cây ăn trái vùng Đồng bằng sông Cửu Long (áp dụng trong điệu kiện xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021). Được Tổng Cục Thủy lợi ban hành quý 1/2021.
(15) Sách chuyên khảo: Kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, chủ biên GS.TS Lê Sâm, NXB Nông nghiệp, Hà Nội năm 2007.
(1) TCVN &ndash Hệ thống tưới tiêu &ndash kỹ thuật tưới ngầm, chủ biên Viện nước, Tưới tiêu và Môi trường &ndashViện KHTLVN (đang thực hiện 2022-2024).
(2) TCVN &ndash Hệ thống tưới tiêu &ndash kỹ thuật tiêu ngầm, chủ biên Viện nước, Tưới tiêu và Môi trường &ndashViện KHTLVN (đang thực hiện 2022-2024).
(3) TCVN &ndash Hệ thống tưới tiêu &ndash kỹ thuật tưới phun mưa cho cây trồng cạn, chủ biên Viện nước, Tưới tiêu và Môi trường &ndashViện KHTLVN (đang thực hiện 2022-2024).

Hình ảnh nghiên cứu chế độ tưới cho cây cà phê tại Tây Nguyên

Nghiên cứu chế độ tưới cho cây hồ tiêu tại Đắc Lắc


Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây thanh long tại vùng Nam Trung Bộ

Nguồn: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )