Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  52

Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên


Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Tên:Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên
Số/Ký hiệu:
Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
Mô tả:1. Tên dự án:  Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực sông Đà
2. Tên chủ nhiệm :PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
3. Địa điểm thực hiện:  sông Đà
4. Tên chủ đầu tư:Bộ Khoa học - Công nghệ
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
6. Thời gian thực hiện:
7. Mục tiêu:
- xây dựng phương pháp luận về quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực sông Xác định các nguyên tắc thiết lập mô hình quản lý
- Đề xuất mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường lưu vực sông Đà.
8. Nội dung chính/Các hoạt động chính :
-         Tiến hành các nghiên cứu cơ bản về các nguồn tài nguyên và môi trường trên
lưu vực, phân tích đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến các thành phần tài nguyên và môi trường dưới tác động của các phương án phát triển kinh tế xã hội.
- Tổng hợp giữa lý luận và thực tiễn để xây dựng phương pháp luận về quản lý tổng hợp lưu vực, phân tích đánh giá các mô hình hiện đang được áp dụng trong nước và một số mô hình của nước ngoài để đề xuất mô hình quản lý thích hợp đối với các tiểu lưu vực và lưu vực sông Đà.
9. Sản phẩm/Kết quả:
- 15 chuyên đề nghiên cứu về các lĩnh vực quản lý các nguồn tài nguyên, quản lý môi trường, đánh giá các tác động tương tác giữa phát triển và bảo vệ môi trường, phương pháp luận và mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường trên lưu vực sông Đà.
- Đề xuất Mô hình quản lý lưu vực sông Đà 
Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )