Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  31
Nghiên cứu thiết kế hệ thống thoát nước bề mặt và kỹ thuật tưới nước tiết kiệm góp phần khống chế bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Cập nhật lúc : 7/13/2018 9:18:45 AM

BÁO CÁO THỐNG KÊ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết kế hệ thống thoát nước bề mặt và kỹ thuật tưới nước tiết kiệm góp phần khống chế bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:

TT

Họ và tên,
học hàm học vị

Tổ chức
công tác

Nội dung, 
công việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài  
(Số tháng quy đổi)

1

Ths. Bùi Công Kiên

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Chủ nhiệm đề tài, phụ trách chung các nội dung đề tài

20

2

PGS TS. Đoàn Doãn Tuấn

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Chủ trì các nội dung: Tổng quan hiện trạng sản xuất, hệ thống thoát nước và bệnh chết nhanh, chết chậm trong và ngoài nước đề xuất các giải pháp công nghệ tạo nguồn thu trữ nước, cấp nước. Tham gia các nội dung khác

03

3

PGS TS. Nguyễn Thế Quảng

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Chủ trì các nội dung: thiết kế mẫu hệ thống thóat nước chủ động, tưới tiết kiệm nước cho hồ tiêu biên soạn các quy trình tiêu thoát nước chủ động, tưới tiết kiệm nước, tham gia các nội dung: biên soạn sổ tay hướng dẫn quy hoạch sản xuất vườn hồ tiêu, đề xuất các giải pháp cộng nghệ tạo nguồn thu trữ nước, cấp nước

6

4

TS. Hà Minh Thanh

Viện Bảo vệ thực vật

Chủ trì báo cáo tổng kết đánh giá vùng và mức độ nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm khu vực nghiên cứu. Tham gia các nội dung khác.

2

5

Ths. Phạm Thanh Bình

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng thử nghiệm thực địa, mô hình hệ thống thóat nước chủ động, tưới tiết kiệm nước cho hồ tiêu. Theo dõi, quan trắc khảo nghiệm  quản lý vận hành mô hình. Tham gia điều tra, khảo sát đánh giá tổng kết thực trạng nguồn nước, quy hoạch vườn sản xuất hồ tiêu, hệ thống thóat nước, tưới nước trong nước và ngoài nước, biên soạn các quy trình tiêu thoát nước chủ động, tưới tiết kiệm nước, sổ tay hưỡng dẫn quy hoạch sản xuất vườn hồ tiêu, đề xuất các giải pháp cộng nghệ tạo nguồn thu trữ nước, cấp nước.

16

6

Ths. Nguyễn Tuấn Anh

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Thư ký đề tài Phụ trách tổng hợp, tham gia xây dựng thiết kế mẫu hệ thống thoát nước, tưới tiết kiệm nước, biên soạn quy trình, sổ tay, đề xuất các giải pháp công nghệ thu trữ tạo nguồn nước, tổ chức hội thảo, tập huấn.

10

7

Ths. Nguyễn Thế Hưng

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Chủ trì điều tra, khảo sát đánh giá tổng kết thực trạng nguồn nước, quy hoạch vườn sản xuất hồ tiêu, hệ thống thóat nước, tưới nước trong khu vực nghiên cứu. Tham gia thiết kế mẫu hệ thống thóat nước chủ động, tưới tiết kiệm nước cho hồ tiêu, biên soạn các quy trình tiêu thoát nước chủ động, tưới tiết kiệm nước, sổ tay hưỡng dẫn quy hoạch sản xuất vườn hồ tiêu, đề xuất các giải pháp cộng nghệ tạo nguồn thu trữ nước, cấp nước.

5

8

Ks. Nguyễn Trung Thắng

Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Tham gia điều tra, khảo sát đánh giá tổng kết thực trạng nguồn nước, quy hoạch vườn sản xuất hồ tiêu, hệ thống thóat nước, tưới nước trong khu vực nghiên cứu, biên soạn các quy trình tiêu thoát nước chủ động, tưới tiết kiệm nước, sổ tay hưỡng dẫn quy hoạch sản xuất vườn hồ tiêu, đề xuất các giải pháp cộng nghệ tạo nguồn thu trữ nước, cấp nước. Khảo sát, thiết kế xây dựng mô hình hệ thống thóat nước chủ động, tưới tiết kiệm nước cho hồ tiêu. Theo dõi, quan trắc khảo nghiệm quản lý vận hành mô hình.

27

9

Ths. Chu Trung Kiên

Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam

Chủ trì điều tra, tổng kết đánh giá vùng và mức độ nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm trong, ngoài nước và khu vực nghiên cứu. Theo dõi, quan trắc diễn biến tình hình bệnh dịch hồ tiêu trong quá trình thử nghiệm thực địa.

4

10

Ths. Dương Thị Oanh

Trung tâm nghiên cứu và phát triển hồ tiêu

Tham gia điều tra hiện trạng sản xuất hồ tiêu, vùng và mức độ nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm hồ tiêu.

2

 
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:

  • Thiết kế được hệ thống thoát nước bề mặt và kỹ thuật tưới tiết kiệm nước góp phần khống chế bệnh chết nhanh, chết chậm cây hồ tiêu.
  • Đề xuất được giải pháp, công nghệ tạo nguồn nước, cấp nước cho hồ tiêu phù hợp với từng vùng khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Điều tra, đánh giá tổng kết thực trạng sản xuất hồ tiêu, hiện trạng quy hoạch, thiết kế vườn sản xuất, hiện trạng nguồn nước, hệ thống tưới, hệ thống thóat nước và hiện tượng chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu tại vùng nghiên cứu.
Nội dung 2: Nghiên cứu phân tích cơ sở khoa học tính toán các thiết kế mẫu hệ thống thóat nước và hệ thống tưới tiết kiệm nước góp phần hạn chế các tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm theo nguồn nước trên cây hồ tiêu.
Nội dung 3: Xây dựng, vận hành và theo dõi phân tích 02 mô hình khảo nghiệm quy hoạch thiết kế bố trí hệ thống tiêu thóat nước chủ động và hệ thống tưới tiết kiệm nước kết hợp các biện pháp canh tác trên cây tiêu giai đoạn kinh doanh và cây tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản góp phần hạn chế các tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm cho cây hồ tiêu. Mỗi mô hình bố trí 2 lô nghiệm thức (1lô áp dụng hệ thống tưới, tiêu nước của đề tài và 1 lô áp dụng cách tưới, tiêu nước nông dân đang thực hiện phổ biến tại vùng nghiên cứu).
Nội dung 4: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cấp nước phù hợp với từng vùng canh tác hồ tiêu, đánh giá tính khả thi, phạm vi áp dụng phù hợp của các giải pháp này.
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện: 39 tháng từ 25 /3/2016 đến  25 /6/2019.  
Phương thức khoán chi: Khoán từng phần
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Kinh phí khoán: 2.938,505  triệu đồng
- Kinh phí không khoán: 261,495 triệu đồng

7.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận

TT

Tên sản phẩm 
(Dạng I, II,III,IV)

Đơn vị đo

Số lượng

Kế hoạch

Thực hiện

Trước kỳ báo cáo

Trong kỳ báo cáo

 
Tổng số

1

Báo cáo tổng quan trong nước về sản xuất, hệ thống tưới, hệ thống thóat nước và bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu

Báo cáo

1

1

 

1

2

Báo cáo Điều tra đánh giá thực trạng sản xuất hồ tiêu, thổ nhưỡng nông hóa, đặc điểm quá trình sinh trưởng phát triển, vùng và mức độ nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu: tỷ lệ cây bị bệnh chết nhanh, tỷ lệ cây bị bệnh vàng lá chết chậm vùng nghiên cứu (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Đồng Nai, Bình Phước).

Báo cáo

2

2

 

2

3

Báo cáo Điều tra, đánh giá tập quán canh tác, thiết kế, xây dựng bố trí vườn sản xuất hồ tiêu, hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống tưới nước, chế độ tưới tiêu của nhân dân trên cơ sở đó tổng kết mối tương quan của chế độ tưới tiêu, hạn, úng, của hệ thống tưới tiêu đến vùng và mức độ nhiễm bệnh chết nhanh, chết chậm hồ tiêu vùng nghiên cứu (Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Đồng Nai, Bình Phước).

Báo cáo

2

2

 

2

4

Báo cáo tổng kết cơ sở thực tiễn, phân tích kết quả đánh giá, đề xuất các các giải pháp công nghệ tiêu thoát nước, tưới tiết kiệm nước hạn chế các tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm theo nguồn nước cho hồ tiêu.

Báo cáo

1

1

 

1

5

Báo cáo điều tra khu vực xây dựng mô hình ( tình hình dân sinh, kinh tế, xã hội...)
 

Báo cáo

1

1

 

1

6

Báo cáo khảo sát địa hình và nông hóa thổ nhưỡng  vùng xây dựng mô hình

Báo cáo

1

1

 

1

8

Nghiên cứu tính toán, xác định thông số kỹ thuật tiêu thóat nước hạn chế các tác nhân gây bệnh chết nhanh, chết chậm theo nguồn nước cho hồ tiêu (cây trồng mới, KTCB, kinh doanh trên địa hình đất dốc, đất bằng)

Báo cáo

1

1

 

1

9

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thóat nước chủ động và tưới tiết kiệm nước cho khu vực nghiên cứu

         

9.1

Nghiên cứu tính toán, thiết kế mẫu hệ thống tiêu thoát nước là kênh thu nước hở

Báo cáo

1

 

1

1

9.2

Nghiên cứu tính toán, xác định chế độ tưới cây hồ tiêu :mức tưới, thời gian tưới, hệ số tưới, số lần tưới, khoảng cách tưới.

Báo cáo

1

 

1

1

9.3

Nghiên cứu tính toán, xác định kỹ thuật tưới kết hợp các biện pháp thâm canh cây hồ tiêu.

Báo cáo

1

 

1

1

9.4

Thiết kế mẫu hệ thống tưới phun mưa và thống kê thiết bị cho 1 đơn vị diện tích 1 ha hồ tiêu trồng mới và đã trồng.

Báo cáo

2

 

2

2

9.5

Thiết kế mẫu hệ thống tưới nhỏ giọt và thống kê thiết bị cho 1 đơn vị diện tích 1 ha hồ tiêu trồng mới và đã trồng.

Báo cáo

2

 

2

2

10

Xây dựng và lắp đặt 01 mô hình khảo nghiệm bố trí hệ thống thoát nước và tưới tiết kiệm nước trên hồ tiêu giai đoạn kinh doanh quy mô 0,5-1,0 ha.

Mô hình

1

1

 

1

11

Xây dựng và lắp đặt 01 mô hình khảo nghiệm bố trí hệ thống thoát nước và tưới tiết kiệm nước trên hồ tiêu giai đoạn kiến thiết cơ bản quy mô 0,5-1,0 ha

Mô hình

1

1

 

1

12

Báo cáo khảo sát vùng đại diện thiết kế mẫu.

Báo cáo

1

 

1

1


Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )