Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  1
Hội thảo về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nước, Tưới tiêu và Môi trường giai đoạn 2017 và định hướng đến 2025
Cập nhật lúc : 3/15/2017 3:48:50 PM
Ngày 15/3/2017, tại Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra Hội thảo về khoa học công nghệ trong lĩnh vực Nước, Tưới tiêu và Môi trường giai đoạn 2017 và định hướng đến 2025 do Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường tổ chức.

Tham dự Hội thảo có đại diện các Cục, Vụ, Tổng cục Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện Văn phòng Chương trình Nông thôn mới, đại diện Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới đại diện một số Viện nghiên cứu và Trường Đại học đại diện các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường... Về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, đại diện các chuyên gia, các nhà khoa học của một số đơn vị trực thuộc Viện và toàn thể cán bộ và các nhà khoa học của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường.
Hội thảo do GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới, PGS.TS. Đinh Vũ Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường điều hành Hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường phát biểu và 
báo cáo hoạt động khoa học công nghệ của Viện

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường cho rằng: Nghiên cứu khoa học lĩnh vực nước tưới tiêu và môi trường trước bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, những thay đổi lớn của sản xuất nông nghiệp, hội nhập kinh tế thế giới, sự biến đổi về khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan cần phải có những thay đổi cả về nội dung, phương thức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ
Yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phương hướng phát triển của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và của Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường cũng đặt ra những yêu cầu, một sự thay đổi cả về lượng và chất, hiệu quả trong nghiên cứu phục vụ sản xuất đáp ứng được yêu cầu khoa học công nghệ trong từng khâu của chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất và nước nói riêng và môi trường nông thôn nói chung.
Trước bối cảnh và yêu cầu mới trong chức năng nhiệm vụ của mình, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường rất cần xác định cho được các hướng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu phù hợp, đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai gần của sản xuất và đời sống. Để được các nội dung trọng tâm trong nghiên cứu, phương thức tổ chức nghiên cứu và các bước đi phù hợp, điều này rất cần trí tuệ của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý và các cán bộ của Viện, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong cho biết thêm
Mục tiêu của Hội thảo đó là xây dựng được nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2017-2018 và xây dựng khung định hướng nghiên cứu KHCN đến năm 2025 cũng như nhận thức được bối cảnh mới, yêu cầu mới đối với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Nước, Tưới tiêu và Môi trường.
PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong mong muốn các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý sẽ đóng góp nhiều ý kiến quý báu và gợi mở cho bước phát triển mới trong lĩnh vực Nước, Tưới tiêu và Môi trường để Viện có thể tiếp thu các ý kiến của Hội thảo từ đó xây dựng các nhiệm vụ và định hướng trước mắt và lâu dài theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Tiếp theo đó, PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong - Phó Giám đốc Viện - Viện trưởng Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường cũng đã báo cáo hoạt động khoa học công nghệ của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt - Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam khẳng định trong những năm qua, Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường có nhiều đóng góp có giá trị và thiết thực được Bộ, ngành và các địa phương đánh giá cao. Tuy nhiên đứng trước thách thức mới, nhiệm vụ mới, đòi hỏi Viện Nước, Tưới tiêu Môi trường phải đổi mới hơn nữa từ cách thức tổ chức thực hiện cho đến nhiệm vụ khoa học.
Để đi vào thực hiện các nhiệm vụ trước mắt và lâu dài cũng như đưa các kết quả vào cuộc sống đối với Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt đã đưa ra những gợi ý như đưa ra giải pháp tổng hợp trong đó có cả vận hành, thể chế và đầu tư đối với công trình An Hải tưới cho 300 hecta măng tây và rau củ quả tại vùng cát ven biển Ninh Thuận phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lên phương án khai thác khu đất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Viện để xây dựng Trung tâm về thủy lợi và nông nghiệp công nghệ cao của Dự án Tăng trưởng xanh ở Ninh Thuận đưa công nghệ và quy hoạch lại cùng với các bên liên quan đối với kênh chính nam của hệ thống Phú Ninh - Tam Kỳ các nhiệm vụ trọng tâm của Viện cần gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ của ngành, tương tác đến mặt ruộng kết hợp chặt chẽ với nông nghiệp gắn với thể chế, huy động các đơn vị thể chế trong và ngoài Viện cùng tham gia cần đề xuất nhiều nhiệm vụ hơn nữa liên quan đến môi trường nông nghiệp, môi trường thủy lợi...

GS.TS. Trịnh Khắc Quang - Giám đốc Viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng đây là cơ hội tốt để hai bên hợp tác trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. GS.TS có đề xuất hợp tác một số nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện như công nghệ tưới cho một số cây trồng chủ lực trong đó có cây ăn quả, cà phê, hồ tiêu, cao su, điều và chè đánh giá và cân đối nguồn nước để phục vụ sản xuất ở Tây Nguyên, quản lý nguồn nước một cách hài hòa cho tưới cà phê ở Tây Nguyên áp dụng hệ thống tưới cho cây trồng cạn trên đất lúa chuyển đổi, đất lúa trên đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu cơ chế chính sách để mổ rộng, áp dụng công nghệ tưới để giảm chi phí đầu vào, giảm lượng nước tưới, tăng năng suất, giảm phát thải đối với sản xuất lúa điều phối nước thủy lợi trong hệ thống lúa tôm. Cuối cùng, GS.TS một lần nữa khẳng định Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Viện Nước Tưới tiêu và Môi trường trong quá trình đề xuất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lĩnh vực tài nguyên nước, tưới tiêu, môi trường, trồng trọt...

Qua báo cáo hoạt động khoa học công nghệ của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường, Ông Lê Văn Minh - Đại diện mạng lưới cộng tác vì nước của Việt Nam (VNWP) cho rằng Viện cần định ra mốc thời gian cụ thể cho chiến lược, định hướng phát triển của mình tài nguyên nước có mối quan hệ mật thiết với tài nguyên đất nhất là trong nông nghiệp và các tài nguyên liên quan khác do vậy cần gắt kết, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan quan tâm thêm đến an ninh nước hộ gia đình, an ninh kinh tế, đô thị, an ninh hệ sinh thái và các bệnh tật do nước gây ra  cần gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và người dân.

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Chủ nhiệm Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới báo cáo tham luận tại Hội thảo
Tiếp theo đó, Hội thảo được nghe các diễn giả trình bài các báo cáo tham luận liên quan như khoa học công nghệ phục vụ công tác tưới - tiêu nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn mới khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới - những vấn đề liên quan đến Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường Tưới tiêu phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai đoạn mới - Cơ hội và thách thức Yêu cầu về bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn trong tình hình mới biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Sau đó, Hội thảo đã phân thành 3 nhóm thảo luận, nhóm lĩnh vực cải tạo đất, cơ chế chính sách và phát triển nông nghiệp Nhóm Môi trường và Xây dựng nông thôn mới Nhóm Tài nguyên nước, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.
(vawr.org.vn)
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )