Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  30
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường tham gia chuẩn bị dự án hợp tác với Nhật bản
Cập nhật lúc : 12/10/2020 2:55:42 PM
Trong khuôn khổ hợp tác với Nhật bản, năm 2020 Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường đã phối hợp với Công ty Kitai Seikkei và Trung tâm tư vấn PIM chuẩn bị dự án hợp tác "Thí điểm hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng gắn với chỉnh trang đồng ruộng phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả, bền vững".
Mục tiêu của dự án:
Mục tiêu tổng quát
Thí điểm hoàn chỉnh thủy lợi nội đồng gắn với chỉnh trang đồng ruộng, củng cố tổ chức quản lý phục vụ sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại các vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Bắc Trung bộ (BTB)
Mục tiêu cụ thể
(1) Đề xuất các giải pháp công nghệ hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng (ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong tưới, tiêu ngầm, công nghệ giảm thất thoát nước mặt ruộng, phân phối nước, kiểm soát nước,vv...) gắn với chỉnh trang đồng ruộng phục vụ đa dạng hóa cây trồng tại các vùng nghiên cứu thí điểm (ĐBSH, BTB)

(2) Tăng cường năng lực về xây dựng và quản lý nước mặt ruộng, chỉnh trang đồng ruộng, canh tác nông nghiệp thông minh, tổ chức sản xuất hiệu quả, cơ chế phối hợp giữ các bên (HTX, tổ chức dùng nước, hộ dùng nước, người dân, doanh nghiệp) cho các cán bộ và người dân tại các vùng nghiên cứu thí điểm để quản lý nước mặt ruộng, xây dựng chỉnh trang đồng ruộng, tổ chức quản lý sản xuất bảo đảm hiệu quả và bền vững tại các vùng nghiên cứu thí điểm (ĐBSH,BTB)
 
(3) Xây dựng 02 mô hình thí điểm hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng (ứng dụng công nghệ của Nhật Bản trong tưới, tiêu ngầm, công nghệ giảm thất thoát nước mặt ruộng, phân phối nước, kiểm soát nước...) gắn với chỉnh trang đồng ruộng, canh tác nông nghiệp thông minh và tổ chức sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững ở vùng (BTB và ĐBSH) có quy mô khoảng 20 - 50 ha/mô hình tổng kết đánh giá phục vụ nhân rộng mô hình cho 2 vùng nghiên cứu.
 
(4) Đề xuất cơ chế chính sách, giải pháp đầu tư xây dựng hoàn thiện thủy lợi nội đồng kết hợp chỉnh trang đồng ruộng phục vụ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

Dự kiến mô hình sẽ được triển khai thí điểm tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Nam Định

Thời gian thực hiện dự án trong 4 năm từ 2020-2024.Họp góp ý đề xuất dự án tại Tổng cục Thủy lợiPVT. Lê Xuân Quang trình bày đề xuất dự ánVề đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )