Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  83

Nghiên cứu giải pháp công nghệ thu trữ nước tại chỗ phục vụ canh tác bền vững trên đất dốc và bảo vệ đất chống xói mòn


Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Tên:Nghiên cứu giải pháp công nghệ thu trữ nước tại chỗ phục vụ canh tác bền vững trên đất dốc và bảo vệ đất chống xói mòn
Số/Ký hiệu:Cấp Bộ
Tác giả:TS. Lê Trung Tuân
Ngày thực hiện:01/01/2005
Ngày công bố/Kết thúc:31/12/2007
Mô tả:1. Tên dự án: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thu trữ nước tại chỗ phục vụ canh tác bền vững trên đất dốc và bảo vệ đất chống xói mòn
2. Tên chủ nhiệm :TS. Lê Trung Tuân
3. Địa điểm thực hiện:Hoà Bình, Yên Bái và Bình Thuận
4. Tên chủ đầu tư:Bộ Nông nghiệp & PTNT
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
6. Thời gian thực hiện:1/2005-12/2007
7. Mục tiêu:
- Đưa ra được giải pháp công nghệ thu trữ nước tại chỗ kết hợp chống xói mòn phục vụ canh tác nông nghiệp bền vững trên đất dốc
- Xây dựng mô hình trình diễn
8. Nội dung chính/Các hoạt động chính :
- Nghiên cứu tổng quan và hiện trạng canh tác trên đất dốc và bảo vệ đất chống xói mòn
- Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thu trữ nước tại chỗ trên đất dốc.
- Nghiên cứu thiết kế khu thí nghiệm
- Xác định các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật của công nghệ - lựa chọn giải pháp công nghệ
- Xây dựng mô hình trình diễn
9. Sản phẩm/Kết quả:
- Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật của đề tài
- Báo cáo tổng quan và hiện trạng thu trữ nước phục vụ canh tác trên đất dốc và bảo vệ đất chống xói mòn
- Quy hoạch các công trình thu trữ nước cho đội Thu Phong, Nông trường Cao Phong
- Mô hình trình diễn tại Cao Phong, Hoà Bình và tại Bắc Bình, Bình Thuận
- Tài liệu hướng dẫn quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống thu trữ nước
Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )