Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  28
Tiêu chuẩn: Công trình thủy lợi - Qui trình vận hành, duy tu công trình kênh mương trong hệ thống thủy nông
Cập nhật lúc : 4/20/2017 1:13:21 PM
BÁO CÁO THỐNG KÊ
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ: Tiêu chuẩn: Công trình thủy lợi - Qui trình vận hành, duy tu công trình kênh mương trong hệ thống thủy nông
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
- ThS Lý Hồng Việt (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường) - Chủ nhiệm
- ThS Đặng Thị Hà Giang - Thư ký
- ThS Dương Hải Sinh (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường)  - Thành  viên
- TS Vũ Thế Hải (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường)  - Thành  viên
- ThS Hà Văn Thái (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường) - Ủy viên
- ThS Đỗ Chí Công (Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường) - Ủy viên
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý khai thác hệ thống công trình thủy lợi theo như đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”
4.  Các nội dung chính phải thực hiện:
  • Lời nói đầu
  • Phạm vi áp dụng
  • Thuật ngữ và định nghĩa
  • Yêu cầu về tài liệu cơ bản lập quy trình vận hành
  • Qui trình về lập quy trình vận hành Hệ thông công trình thủy lợi
  • Phần phụ lục
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện: từ  4/2017 đến 2018
Phương thức khoán chi:
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
- Kinh phí khoán: 150  triệu đồng

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )