Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  42
Nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho tại Ninh Thuận
Cập nhật lúc : 9/25/2018 9:13:03 PM
1.1 Tên gói thầu: Nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho tại Ninh Thuận
1.2 Chủ đầu tư:
Đại diện chủ đầu tư: Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận (MCDU)
1.3 Tư vấn:
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường (IWE)
1.4 Phạm vi gói thầu:
-         Nghiên cứu hiện trạng được thực hiện trên toàn bộ các vùng canh tác nho của tỉnh Ninh Thuận
-         Nghiên cứu đề xuất và xây dựng mô hình được thực hiện tại khu vực ven biển Ninh Thuận là trọng điểm về canh tác nho
-         Thực hiện hoạt động tuyên truyền quảng bá trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Thuận.
1.5 Mục tiêu gói thầu:
-         Xây dựng được bộ công cụ hỗ trợ người dân khai thác, quản lý và sử dụng nguồn nước tưới áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước nhằm phát triển bền vững cây Nho tại Ninh Thuận trong điều kiện biến đổi khí hậu.
-         Nhiệm vụ sẽ nghiên cứu một cách đồng bộ từ hiện trạng cụ thể tại các khu vực trồng nho của Ninh Thuận, đánh giá hiện trạng canh tác và sử dụng nước tưới, đánh giá những tồn tại khó khăn của người dân về áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước từ đó xây dựng bộ công cụ thích hợp gồm mô hình khai thác, sử dụng nước tưới cho cây nho áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước.
-         Đồng thời nhiệm vụ sẽ nghiên cứu đề xuất các chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính và xây dựng chương trình đào tạo tập huấn nhằm thúc đẩy nhân rộng ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước. Kết quả không chỉ góp phần giải quyết khó khăn về nước tưới cho cây nho mà còn giúp nâng cao chất lượng, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất từ đó giúp phát triển bền vững cây nho tại Ninh Thuận trong điều kiện tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng.
1.6 Kết quả
- Đề xuất các mô hình khai thác và sử dụng nguồn nước tưới và nghiên cứu khảo nghiệm ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây Nho Ninh Thuận 
- Xây dựng quy trình khai thác và sử dụng nước tưới áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây Nho phù hợp với điều kiện tại Ninh Thuận
- Đề xuất giải pháp hỗ trợ người dân trồng nho tại Ninh Thuận đẩy mạnh áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước
- Xây dựng chương trình đào tào, tập huấn, quảng bá thúc đầy nhân rộng mô hình áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây Nho vùng khan hiếm nước Ninh Thuận

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )