Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  13
Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 7 ETM+ đánh giá chất lượng nước hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh
Cập nhật lúc : 9/10/2018 9:03:17 PM
Phương pháp sử dụng ảnh vệ tinh để giám sát chất lượng nước đã được sử dụng phổ biến ở các quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, tuy nhiên nó còn mới ở Việt Nam. Vệ tinh liên tục cung cấp dữ liệu ảnh đã được hiệu chỉnh tốt theo thời gian và có độ phân giải không gian ngày càng cao với hình ảnh đa chiều, thời gian lặp lại ảnh chụp tại 1 vị trí ngày càng được rút ngắn với các cải tiến về công nghệ.
Dữ liệu ảnh vệ tinh thường được tải về từ Cơ sở dữ liệu khảo sát địa chất của Hoa Kỳ (USGS) tương ứng với thời gian lấy mẫu chất lượng nước hồ chứa thủy lợi tại địa chỉ http://glovis.usgs.gov/. Các thông số cơ bản của ảnh vệ tinh như số kênh, dải phổ, các bước sóng, độ phân giải không gian của từng ảnh sẽ được phân tích làm rõ với từng loại ảnh vệ tinh cụ thể như ảnh RADAR, ảnh MODIS, ảnh Landsat, ảnh SPOT, ảnh ASTER, ảnh THEOS, ảnh IKONOS, QUICKBIRD. Tùy từng loại ảnh vệ tinh mà sử dụng các phương pháp, công cụ giải đoán và phân tích phù hợp nhằm chiết xuất hàm lượng các chất ô nhiễm đảm bảo khách quan, chính xác trong đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt.
Để chiết xuất hàm lượng các chất ô nhiễm từ ảnh vệ tinh, chúng ta phải tìm ra được các thuật toán thể hiện mối tương quan chặt chẽ giữa các thông số chất lượng nước với các thông số ảnh vệ tinh. Mỗi thuật toán được sử dụng không những phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện tự nhiên, thời điểm chụp ảnh vệ tinh,... mà còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của chuyên gia nghiên cứu.
Phương pháp trên đã được nhóm nghiên cứu áp dụng thành công đối với hồ chứa Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đây là một số kết quả nghiên cứu chính:
                                          


      

Nghiên cứu đã mở ra một hướng đi mới trong phân tích các thông số chất lượng nước mặt từ ảnh vệ tinh. Cần tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa trong việc ứng dụng ảnh vệ tinh trong phân tích các thông số nước mặt với thời gian lấy mẫu phân tích và thời gian chụp ảnh vệ tinh phải đồng nhất nhằm đảm bảo độ chính xác của phương pháp.
Nhóm tác giả nghiên cứu
Nguyễn Thiện Sơn, và các cộng sự
Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )