Ảnh minh họa 

Hội thảo nhằm đánh giá, thảo luận về các kết quả đạt được của Dự án “Lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước vào quản lý tưới ở Việt Nam”. Dự án triển khai từ năm 2014-2016 do Mạng lưới cộng tác nước của Việt Nam thực hiện.

 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Hà Lương Thuần - Tổng thư ký Hội Thủy lợi Việt Nam cho rằng, tác động của biến đổi khí hậu hiện nay đòi hỏi nước ta cần nghiên cứu và triển khai các giải pháp lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước trong quản lý tưới. Đặc biệt, khi ngành nông nghiệp Việt Nam đang cần lượng nước lớn để phục vụ cho công tác tưới tiêu.

PGS.TS Hà Lương Thuần cho biết, triển khai Dự án “Lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước vào quản lý tưới ở Việt Nam” nhận thấy, chính sách của Chính phủ Việt Nam đã hướng tới giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa mong muốn và thực tiễn do nhận thức về biến đổi khí hậu và an ninh nguồn nước của người làm quản lý và người dân còn hạn chế công tác đào tạo chuyển giao kiến thức về ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh nước chưa theo kịp với nhu cầu vẫn còn thiếu sự giám sát, đánh giá trong việc sử dụng nguồn nước.

Nhận ra các vấn đề còn bất cập, Dự án đã xây dựng được tài liệu về hướng dẫn lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước vào quản lý tưới với các nội dung thiết thực như: biến đổi khí hậu và an ninh nước lý do cần lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước vào quản lý tưới xác định nội dung lồng ghép, các biện pháp hỗ trợ, giải pháp ứng phó tiềm năng. Trong đó, theo PGS.TS Hà Lương Thuần, giải pháp quan trọng nhất là tìm ra các phân đoạn chịu tác động của biến đổi khí hậu trong quá trình vận hành hệ thống tưới để có giải pháp thích hợp ứng phó.

Bên cạnh đó, để đưa việc lồng ghép đi vào thực tế, Dự án đã đưa ra gợi ý về lộ trình thực hiện với các giai đoạn về chuẩn bị lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước vào chính sách và cơ chế quản lý khai thác công trình thủy lợi lồng ghép biến đổi khí hậu và an ninh nước vào kế hoạch quản lý khai thác công trình thủy lợi của từng hệ thống thực hiện vận hành quản lý hệ thống dựa trên kế hoạch đã được lồng ghép.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, để Dự án triển khai thành công, cần thành lập tổ công tác lồng ghép biến đổi khí hậu, an ninh nước về quản lý tưới. Đây là bộ phận thường trực, theo dõi, đánh giá các hoạt động liên quan đến lồng ghép biến đổi khí hậu và thách thức an ninh nước. Cùng với đó, việc triển khai các vấn đề biến đổi khí hậu và an ninh nước vào quản lý tưới cần có sự tham gia của các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên quan đến thủy lợi, đồng thời cần được cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương cũng như cấp tỉnh.

Song song với đó, cần xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao nhận thức cho các đối tượng thực hiện nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và an toàn đập. Giới thiệu các chủ trương, chính sách trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trong điều kiện thiên tai và thách thức an ninh nước các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh nước trong lĩnh vực thủy lợi./.

Nguồn: http://dangcongsan.vn/