Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  27
Kết quả nghiên cứu tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn: Cà phê, hồ tiêu, nho, thanh long, v.v...
Cập nhật lúc : 5/20/2024 10:38:01 AM
(1) Cây cà phê
a. Các hoạt động nghiên cứu
Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê Robusta thời kỳ kinh doanh khu vực Tây Nguyên ( 2013 -2016).
Nghiên cứu chế độ tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây cà phê chè thời kỳ kinh doanh (2017 -2020).
 
Hình 1. Hình ảnh nghiên cứu chế độ tưới cho cây cà phê tại Tây Nguyên
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được “ Quy trình tạm thời tưới nhỏ giọt cho cây cà phê vối thời kỳ kinh doanh&rsquo&rsquo được Bộ ban hành năm 2016
+ Xây dựng được “ Quy trình tưới tiết kiệm nước phun mưa tại gốc cho cây cà phê vối&rsquo&rsquo được Bộ ban hành năm 2016
+ Xây dựng được “ Quy trình quy trình kỹ thuật xây dựng và quản lý vận hành hệ thống thu trữ nước&rsquo&rsquo được Bộ ban hành năm 2016 phục vụ thực hiện phát triển tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê Tây nguyên cứu dự án Vnsat
+ Xây dựng được “Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây cà phê chè thời kỳ kinh doanh” được Bộ ban hành năm 2021 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây cà phê chè.

(2) Cây Hồ tiêu
a. Các hoạt động nghiên cứu
Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tiết kiệm nước cho cây Hồ tiêu khu vực Tây nguyên (2013 - 2016)


Hình 2. Nghiên cứu chế độ tưới cho cây hồ tiêu tại Đắc Lắc
b. Kết quả đạt được
Xây dựng “Sổ tay hướng dẫn quy trình kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cây hồ tiêu Tây Nguyên” được Trung tâm khuyến nông Quốc gia ban hành tháng 10/2016.

(3) Cây Thanh long
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tiết kiệm nước cho cây Thanh Long tại khu vực Nam Trung Bộ ( PGS.TS Nguyễn Quang Trung thực hiện 2008).
+ Nghiên cứu Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây Thanh long tại Tây Nam Bộ (2017 -2020).
 
 
Hình 3. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây thanh long tại vùng Nam Trung Bộ
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được quy trình công nghệ tưới tưới tiết kiệm nước cho cây Thanh Long khu vực Nam Trung Bộ được Tổng cục thủy lợi đưa vào Sổ tay hướng dẫn và ban hành tháng 3 năm 2014 .
+Xây dựng được “Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây thanh long” được Bộ ban hành năm 2018 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây thanh long áp dụng cho hai vùng Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

(4) Cây Chuối
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu giải pháp tưới nhỏ giọt cho cây chuối tại tỉnh Lào Cai (2015-2016)-nguồn vốn vayADB.
+ Nghiên cứu Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây chuối tại miền núi phía Bắc và Đông Nam Bộ (2017 -2020).
 
 
Hình 4.. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây chuối tại vùng Đông Nam Bộ
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được các mô hình tưới nhỏ giọt cho cây chuối tại tỉnh Lào Cai và đề xuất quy trình tưới nhỏ giọt cho cây chuối được ADB khuyến cáo áp dụng cho các vùng trồng chuối tập trung tại khu vực miền núi phái Bắc.
+Xây dựng được “Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây chuối” được Bộ ban hành năm 2018 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây chuối áp dụng cho hai vùng Đông Nam Bộ và miền núi phia Bắc.

(5) Cây Cam
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây cam tại huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình (2011-2012).
+ Nghiên cứu Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây cam tại miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ (2017 -2020).
 
 
Hình 5. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây cam tại vùng Bắc Trung Bộ
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được chế độ tưới cho cây cam áp dụng kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho vùng trồng cam tập trung Cao Phong của tỉnh Hòa Bình.
+Xây dựng được “Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây cam thời ký kinh doanh” được Bộ ban hành năm 2020 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây cam áp dụng cho ba vùng là miền núi phia Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.

(6) Cây Bưởi
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu Xây dựng mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây cam tại huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình (2011-2012).
+ Xây dựng các giải pháp canh tác tiên tiến kết hợp tưới tiết kiệm nước cho cây bưởi trên vùng đất dốc phục vụ chuyển đổi cây trồng (2019-2021)
+ Nghiên cứu Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây cam tại miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ (2017 -2020).
 
 
Hình 6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây bưởi tại khu vực miền núi phía Bắc
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được các mô hình và số tay hướng dẫn lắp đặt, thi công hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây bưởi trên vùng đất dốc khu vực trung du miền núi phía Bắc.
+Xây dựng được “Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây cam thời ký kinh doanh” được Bộ ban hành năm 2020 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây bưởi áp dụng cho ba vùng là miền núi phia Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ.

(7) Cây Dứa
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây dứa tại miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long (2017 -2020).
 

Hình 7. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây dứa tại khu vực miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long
b. Kết quả đạt được
+Xây dựng được “Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây dứa” được Bộ ban hành năm 2020 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây dứa áp dụng cho miền núi phia Bắc và đồng bằng sông Cửu Long.

(8) Cây Chè
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu chế độ, kỹ thuật và thiết bị tưới phù hợp cho cây chè phục vụ sản xuất hàng hóa tập trung phía Bắc (2009-2010).
+ Nghiên cứu Quy trình tưới hợp lý kết hợp bón phân cho cây chè thời kỳ kinh doanh tại miền núi phía Bắc và Tây Nguyên (2017 -2020).
 
 
Hình 8. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây chè khu vực Tây Nguyên
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được các mô hình tưới phun mưa cho cây chè tại miền núi phía Bắc và chế tạo thử nghiệm thành công một số vòi tưới phun mưa cho cây chè.
+ Xây dựng được “Quy trình kỹ thuật tưới hợp lý kết hợp với bón phân cho cây chè thời kỳ kinh doanh” được Bộ ban hành năm 2020 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây chè áp dụng cho miền núi phia Bắc và Tây Nguyên.

(9) Cây Xoài
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu Quy trình tưới hợp lý kết hợp một số biện pháp canh tác tiên tiến cho cây xoài (trong đó có kết hợp bón phân qua hệ thống tưới)  (vùng Nam Trung Bộ trong điều kiện hạn hán và Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện hạn mặn)  (2017 -2020).
 
 
Hình 9. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây chè khu vực Tây Nguyên
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được “Quy trình tưới hợp lý kết hợp một số biện pháp canh tác tiên tiến cho cây xoài (trong đó có kết hợp bón phân qua hệ thống tưới)  (vùng Nam Trung Bộ trong điều kiện hạn hán và Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện hạn mặn) ” được Bộ ban hành năm 2021 và các sổ tay, thiết kế mẫu áp dụng tưới tiết kiệm nước cho cây xoài Úc áp dụng vùng Nam Trung Bộ và xoài Cát áp dụng cho  vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

(10) Cây Nho
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tiết kiệm nước cho cây Nho tại khu vực tỉnh Ninh Thuận (PGS.TS Nguyễn Quang Trung thực hiện 2008)
+ Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy ứng dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho tại Ninh Thuận, Ths Nguyễn Xuân Kiều thực hiện năm 2019.

   
Hình 10. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới TKN cho cây nho tại Ninh Thuận
b. Kết quả đạt được
+ Xây dựng được quy trình công nghệ tưới tưới tiết kiệm nước cho cây nho được Tổng cục Thủy lợi đưa vào sổ tay  hướng dẫn và ban hành tháng 3 năm 2014.
+ Đề xuất được các mô hình đồng bộ công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho cây nho tại Ninh Thuận.
+ Đề xuất được Sổ tay Hướng dẫn quy trình kỹ thuật áp dụng giải pháp thu trữ, tạo nguồn kết hợp tưới tiên tiến tiết kiệm nước, sản phẩm được UBND tỉnh chấp thuận, khuyến cáo áp dụng trong toàn tỉnh Ninh Thuận năm 2018.

(11) Táo
a. Các hoạt động nghiên cứu
Nghiên cứu xác định công nghệ tưới tiết kiệm nước, kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn cho cây Nho, Táo tỉnh Ninh Thuận”. (2017-2019


Hình 11. Mô hình hệ thống tưới tiết kiệm nước cho táo 0,2 ha tại xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước tại Ninh Thuận
b. Kết quả đạt được
+    Quy trình tưới theo mùa vụ cho các hình thức tưới tiết kiệm nước (phun mưa tầm thấp, tưới nhỏ giọt,&hellip với điều kiện khí tượng thủy văn của từng vùng).
+    Sổ tay hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới TKN và quy trình tưới phù hợp cho cây táo.
+    Xác định được mức độ phân bố độ ẩm và hiệu quả của từng loại công nghệ tưới cho táo.

 (12) Rau, hoa
a. Các hoạt động nghiên cứu
+ Tưới phun mưa cho 220 ha ha rau tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
+ Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng (2019-2022).
+ Nghiên cứu tích hợp công nghệ tưới cho 300 rau an toàn tập trung tại xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.


Hình 12. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới TKN cho cây măng tây, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
b. Kết quả đạt được
+ Quy trình tưới phun mưa cho lạc khu vực miền Trung được Tổng cục Thủy lợi ban hành áp dụng tháng 9/2018.
+ Quy trình tưới phun mưa cho hành khu vực miền Trung được Tổng cục Thủy lợi ban hành áp dụng tháng 9/2018.
+ Quy trình tưới phun mưa cho tỏi khu vực miền Trung được Tổng cục Thủy lợi ban hành áp dụng tháng 9/2018.
+ Sổ tay Thiết kế mẫu hệ thống tưới tiết kiệm nước và hướng dẫn quy trình tưới phun mưa cho lạc, hành và tỏi khu vực miền Trung được Tổng cục Thủy lợi ban hành áp dụng tháng 9/2018.
+ Xây dựng được quy trình tưới TKN tưới nhỏ giọt cho cây dược liệu (cây đinh lăng).
+ Xây dựng được quy trình tưới TKN tưới phun mưa trên cây hoa.
+ Xây dựng được quy trình tưới TKN tưới phun mưa trên cây rau ăn lá.

Nguồn: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )