Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  81

Phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp các lưu vực sông


Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Tên:Phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp các lưu vực sông
Số/Ký hiệu:
Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
Mô tả:1. Tên dự án: Phương pháp tiếp cận xây dựng mô hình quản lý tổng hợp các lưu vực sông
2. Tên chủ nhiệm : PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
3. Địa điểm thực hiện:
4. Tên chủ đầu tư: Bộ Khoa học và Công nghệ
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
6. Thời gian thực hiện:
7. Mục tiêu: Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên lưu vực và kết quả tính toán cân bằng nước, kiến nghị phương án quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho lưu vực.
8. Nội dung chính/Các hoạt động chính :
-         Sử dụng công cụ GIS để xây dựng được ngân hàng dữ liệu cho lưu vực .
-         Hai cơ sở dữ liệu trên được kết nối để thành lập cơ sở dữ liệu tổng hợp GIS - Acces để lưu trữ và cập nhật các các dữ liệu thuộc các khối thông tin trên. Ngân hàng dữ liệu cũng được thiết kế để kết nối và xuất dữ liệu sang các mô hình toán, giải quyết các bài toán chuyên môn về thủy lực, thuỷ văn và quản lý tổng hợp lưu  vực.
9. Sản phẩm/Kết quả:
Tập hợp, phân tích và mô tả hiện trạng các nguồn tài nguyên trên lưu vực sông Đà như tài nguyên nước mặt, tài nguyên nước ngầm, tài nguyên đất, tài nguyên sinh học, các loại khoáng sản...
Xây dựng được bộ bản đồ đẳng trị về khí tượng thuỷ văn như phân vùng mưa, mùa dòng chảy và giá trị dòng chảy theo mùa, quy luật biến đổi của dòng chảy năm, quy luật dòng chảy lũ lớn nhất, quy luật biến đổi của dòng chảy nhỏ nhất ...
-         ứng dụng mô hình toán mô phỏng quan hệ mưa - dòng chảy và đánh  giá nhu cầu và khả năng cấp nước cho các ngành kinh tế trong lưu vực
Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )