Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  78
Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho các vùng cây trồng ngắn ngày rau màu, cây công nghiệp
Cập nhật lúc : 7/13/2018 9:29:32 AM
BÁO CÁO THỐNG KÊ 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho các vùng cây trồng ngắn ngày rau màu, cây công nghiệp
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
Số
TT
Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh  Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú*
1 TS.Lê Xuân Quang TS.Lê Xuân Quang
 • Chủ nhiệm dự án
 • Chịu tách nhiệm về kỹ thuật, công nghệ của dự án
 • Chủ trì thực hiện nội dung 1.2 2.2 3.2, nội dung 4
 • Hoàn thiện quy trình công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho 3 loại cây lạc, hành và tỏi
 • Báo cáo định kỳ
 • Báo cáo tổng hợp
 
2 Ths.Nguyễn Thế Hưng Ths.Nguyễn Thế Hưng
 • Thư ký dự án
 • Chủ trì nội dung 1.1 2.1 3.1
 • Báo cáo tích hợp các công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho 3 cây lạc, hành, tỏi.
 • Báo cáo thống kê dự án
 
3 Ths. Nguyễn Tuấn Anh Ths. Nguyễn Tuấn Anh
 • Tham gia các nội dung 1.1 2.1 3.1
 • Thiết kế các mô hình tưới cho các loại cây lạc, hành và tỏi
 • Hồ sơ thiết kế cho các mô hình lạc, hành và tỏi có quy mô 2 ha
 
4 Ths.Phạm Thanh Bình Ths.Phạm Thanh Bình
 • Tham gia nội dung 1.1 2.1 và 3.1
 • Khảo sát các mô hình lạc, hành và tỏi
Bộ hồ sơ khảo sát các mô hình lạc, hành và tỏi quy mô 2 ha mỗi mô hình  
5 KS. Lê Xuân Tú KS. Phạm Thị Hải Yến
 • Tham gia các nội 1,2,3
 • Tích hợp các công nghệ
 • Theo dõi, quản lý vận hành hệ thống tưới
Báo  cáo theo dõi mô hình tưới lạc, hành và tỏi Chuyển công tác
6 PGS.TS Nguyễn Quang Trung PGS.TS Nguyễn Quang Trung
 • Tham gia nội dung 1,2,3
Báo cáo hoàn thiện quy trình, công nghệ tưới cho lạc, hành và tỏi  
7 Ths. Nguyễn Thị Phương Liên Ths. Nguyễn Thị Phương Liên
 • Kế toán của dự án
 • Tham gia nội dung 1
 • Kế toán của dự án
 
8 Ths. Lê Thế Hiếu Ths. Lê Thế Hiếu
 • Tham gia các nội dung 1,2,3,4
 • Thiết kế, lắp đặt cấc mô hình là, hành và tỏi
 • Tập huấn nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ
 • Hồ sơ thiết kế các mô hình tưới cho lạc, hành và tỏi
 • Mô hình tưới lạc, hành và tỏi quy mô 2 ha
 
9 Ths. Lê Thị Thanh Thủy Ths. Lê Thị Thanh Thủy
 • Tham gia các nội dung 1.2 2.2 3.2, 4
 • Theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây trồng
 • Tập huấn quy trình, kỹ thuật canh tác lạc, hành và tỏi
 • Báo cáo theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây trồng (lạc, hành và tỏi)
 • Báo cáo tập huấn
 
10 TS. Lê Trung Tuân TS. Lê Trung Tuân Tham gia nội dung 4 Xây dựng phương án kinh doanh sản phẩm đầu ra  
 
 
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
3.1 Mục tiêu của Dự án sản xuất[1] hoặc chuyển giao công nghệ đặt ra (chất lượng sản phẩm quy mô sản xuất)
Hoàn thiện được giải pháp công nghệ tưới (quy trình và kỹ thuật tưới) và tích hợp hệ thống thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giá rẻ phục vụ tưới cho cây trồng cạn ngắn ngày rau màu (hành, tỏi), cây công nghiệp (cây lạc).
3.2.  Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm (trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm)
+ Hoàn thiện 3 quy trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các loại rau màu (hành, tỏi), cây công nghiệp chủ lực (lạc) ở miền Trung nhằm tiết kiệm được 20-50% lượng nước tưới 20-50% chi phí năng lượng bơm tưới tăng độ phì cho đất giảm được 50-80% nhân công tưới và bón phân qua nước tưới so với kỹ thuật tưới truyền thống giảm sâu bệnh và cỏ dại, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm.
+ Lựa chọn tích hợp thiết bị tiên tiến, tiết kiệm nước (Đầu mối: bơm tưới là sản phẩm trong nước thiết bị lọc đường ống, van xả khí của các hãng Nandanjan, Netaphim- Israel van khóa và đồng hồ nước , bình trộn phân  -sản phẩm trong nước. Đường ống chính, nhánh mua của các nhà máy nhựa trong nước như Bình Minh Tiền Phong,&hellip. Ống tưới của Đài loan, Hàn quốc, Trung Quốc. Các thiết bị phụ kiện khác mua sản phẩm trong nước) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cây trồng, giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ đồng bộ của các nước ngoài (Israel, Úc), phù hợp với điệu kiện canh tác, năng lực tài chính của người dân.
+  Sản phẩm của dự án làm cơ sơ để bàn con trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và toàn miền nói chung học tập và nhân rộng mô hình.
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1: Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho cây công nghiệp ngắn ngày (lạc) tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nội dung 2: Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho cây rau màu (Hành) tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Nội dung 3: Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho cây rau màu (Tỏi) tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Nội dung 4: Tổng kết, đánh giá hiệu quả dự án
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện:


 
 • Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 1/2016  đến tháng 5/2018
 • Thực tế thực hiện: Từ tháng 1/2016  đến tháng 5/2018
 • Được gia hạn (nếu có):
Phương thức khoán chi: Khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Tổng số kinh phí thực hiện:  3.051,303 tr.đ, trong đó:


 
 • Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 1.500tr.đ.
 • Kinh phí từ các nguồn khác:  1.551,303 tr.đ.
 • Tỷ lệ và kinh phí thu hồi dự án (nếu có ) :
b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH:
Số
TT
Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú
(Số đề nghị 
quyết toán)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
1 Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016 600,000 31/12/2016 600,000 600,000
2 Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 500,000 31/12/2017 500,000 500,000
3 Từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2018 400,000 5/2018 400,000 400,000
Tổng   1.500,000   1.500,000 1.500,000
 
 
7.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận
7.1. Sản phẩm Dạng I:
TT Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn vị đo Số lượng Theo kế hoạch Thực tế đạt được
1 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây lạc tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
 
 
 
1 - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 60% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc)
-Tiết kiệm tới 80,5% ÷ 81,2%  công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 51%÷53% % lượng nước tưới
-Giảm được tới 53,3%÷54,8%  chi phí năng lượng.
2 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây hành tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
  1 - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng.
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 60,7% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc)
-Tiết kiệm tới 80,5% ÷ 89,2%  công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 48%÷62%  lượng nước tưới
-Giảm được tới 47,1%÷60%  chi phí năng lượng.
3 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây tỏi tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
  1
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
 • Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 60,7% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc)
-Tiết kiệm tới 87,7%  công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 48%  lượng nước tưới
-Giảm được tới 47,1%  chi phí năng lượng.
4 Đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ
336 lượt nông dân được đào tạo thành thạo về sản xuất lạc, hành và tỏi lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới tiết kiệm nước quy mô 2 ha và 0,1 ha
Lượt   190 336
 
 
7.2.  Sản phẩm Dạng II:
TT Tên sản phẩm Yêu cầu đối với sản phẩm Ghi chú
Theo kế hoạch Thực tế 
đạt được
1 Hoàn thiện quy trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho 02 loại rau màu (hành, tỏi), 01 cây công nghiệp (lạc) chủ lực ở miền Trung Quy trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây hành, cây tỏi và cây lạc phù hợp với điều kiện canh tác, khí hậu tại miền Trung được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận Đã báo cáo Tổng cục Thủy lợi đang chờ phê duyệt  
2 Lựa chọn tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc) Thiết bị tưới được chọn có giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc). Thiết bị được chọn áp dụng trong mô hình có giá chỉ bằng 60÷60,7% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).  
3 Áp dụng thử nghiệm hệ thống tưới cho 3 mô hình canh tác rau, màu, cây công nghiệp có quy mô > 2 ha 03 mô hình (lạc, hành và tỏi) mỗi mô hình có diện tích > 2ha  01 mô hình lạc có diện tích 2 ha được áp dụng tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu mô hình hành và tỏi có diện tích 4,05 ha tại xã Quỳnh Lương huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  
4 Sổ tay thiết kế mẫu hệ thống tưới tiết kiệm nước và các quy trình tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho 02 loại rau màu (hành, tỏi), 01 cây công nghiệp (lạc) chủ lực ở miền Trung Sổ tay dễ hiểu, cụ thể được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận Sổ tay đã trình Tổng cục Thủy lợi đang chờ phê duyệt và phát hành  
 
 
7.3.  Sản phẩm Dạng III:
Số
TT
Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học
 cần đạt
Số lượng, nơi công bố
(Tạp chí, nhà xuất bản)
Theo
kế hoạch
Thực tế
đạt được
1 Nghiên cứu tích hợp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây Lạc trên đất cát ven biển, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, nghệ An 0 1 Tuyển tập khoa học công nghệ -Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 2017
 
 
7.4.  Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế
TT Tên kết quả 
đã được ứng dụng
 Thời gian  Địa điểm  Kết quả  sơ bộ
1 Mô hình tưới tiên tiết tiết kiệm nước cho 2 ha lạc Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018 Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 60% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 80,5% ÷ 81,2%  công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 51%÷53% % lượng nước tưới
-Giảm được tới 53,3%÷54,8%  chi phí năng lượng.
- Hiệu quả kinh tế của mô hình lạc là: (1) tỷ lệ lãi dòng so với vốn đầu tư là 81,03% (2) tỷ lệ lãi dòng so với doanh thu là 60,80% (3) thời gian thu hồi vốn là 1,1 năm.
2 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây hành tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018 xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 60,7% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 80,5% ÷ 89,2%  công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 48%÷62%  lượng nước tưới
-Giảm được tới 47,1%÷60%  chi phí năng lượng
Hiệu quả kinh tế của mô hình hành là: (1) tỷ lệ lãi dòng so với vốn đầu tư là 141,57% (2) tỷ lệ lãi dòng so với doanh thu là  155,4% (3) thời gian thu hồi vốn là 0,69 năm.
3 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây tỏi tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018 xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 60,7% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc)
-Tiết kiệm tới 87,7%  công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 48%  lượng nước tưới
-Giảm được tới 47,1%  chi phí năng lượng.
- Hiệu quả kinh tế của mô hình hành là: (1) tỷ lệ lãi dòng so với vốn đầu tư là 67% (2) tỷ lệ lãi dòng so với doanh thu là 202,3% (3) thời gian thu hồi vốn là 0,49 năm.
 
 

[1] Dự án sản xuất là phương án triển khai sau khi Dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc.

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )