Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  126
Báo cáo kết quả DASXTN Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho các vùng cây trồng ngắn ngày rau màu, cây công nghiệp
Cập nhật lúc : 11/19/2018 3:52:36 PM
BÁO CÁO THỐNG KÊ
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
1. Tên nhiệm vụ:
   Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho các vùng cây trồng ngắn ngày rau màu, cây công nghiệp
2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học:
Số
TT
Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh  Tên cá nhân đã tham gia thực hiện Nội dung tham gia chính Sản phẩm chủ yếu đạt được Ghi chú*
1 TS.Lê Xuân Quang TS.Lê Xuân Quang
 • Chủ nhiệm dự án
 • Chịu tách nhiệm về kỹ thuật, công nghệ của dự án
 • Chủ trì thực hiện nội dung 1.2 2.2 3.2, nội dung 4
 • Hoàn thiện quy trình công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho 3 loại cây lạc, hành và tỏi
 • Báo cáo định kỳ
 • Báo cáo tổng hợp
 
2 Ths.Nguyễn Thế Hưng Ths.Nguyễn Thế Hưng
 • Thư ký dự án
 • Chủ trì nội dung 1.1 2.1 3.1
 • Báo cáo tích hợp các công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho 3 cây lạc, hành, tỏi.
 • Báo cáo thống kê dự án
 
3 Ths. Nguyễn Tuấn Anh Ths. Nguyễn Tuấn Anh
 • Tham gia các nội dung 1.1 2.1 3.1
 • Thiết kế các mô hình tưới cho các loại cây lạc, hành và tỏi
 • Hồ sơ thiết kế cho các mô hình lạc, hành và tỏi có quy mô 2 ha
 
4 Ths.Phạm Thanh Bình Ths.Phạm Thanh Bình
 • Tham gia nội dung 1.1 2.1 và 3.1
 • Khảo sát các mô hình lạc, hành và tỏi
Bộ hồ sơ khảo sát các mô hình lạc, hành và tỏi quy mô 2 ha mỗi mô hình  
5 KS. Lê Xuân Tú KS. Phạm Thị Hải Yến
 • Tham gia các nội 1,2,3
 • Tích hợp các công nghệ
 • Theo dõi, quản lý vận hành hệ thống tưới
Báo  cáo theo dõi mô hình tưới lạc, hành và tỏi Chuyển công tác
6 PGS.TS Nguyễn Quang Trung PGS.TS Nguyễn Quang Trung
 • Tham gia nội dung 1,2,3
Báo cáo hoàn thiện quy trình, công nghệ tưới cho lạc, hành và tỏi  
7 Ths. Nguyễn Thị Phương Liên Ths. Nguyễn Thị Phương Liên
 • Kế toán của dự án
 • Tham gia nội dung 1
 • Kế toán của dự án
 
8 Ths. Lê Thế Hiếu Ths. Lê Thế Hiếu
 • Tham gia các nội dung 1,2,3,4
 • Thiết kế, lắp đặt cấc mô hình là, hành và tỏi
 • Tập huấn nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ
 • Hồ sơ thiết kế các mô hình tưới cho lạc, hành và tỏi
 • Mô hình tưới lạc, hành và tỏi quy mô 2 ha
 
9 Ths. Lê Thị Thanh Thủy Ths. Lê Thị Thanh Thủy
 • Tham gia các nội dung 1.2 2.2 3.2, 4
 • Theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây trồng
 • Tập huấn quy trình, kỹ thuật canh tác lạc, hành và tỏi
 • Báo cáo theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây trồng (lạc, hành và tỏi)
 • Báo cáo tập huấn
 
 
3.  Mục tiêu của nhiệm vụ:
Mục tiêu hoàn thiện được giải pháp công nghệ tưới (quy trình và kỹ thuật tưới) và tích hợp hệ thống thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giá rẻ phục vụ tưới cho cây trồng cạn ngắn ngày rau màu (hành, tỏi), cây công nghiệp (cây lạc).
Về trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm, dự án đặt mục tiêu (1) Hoàn thiện 3 quy trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho các loại rau màu (hành, tỏi), cây công nghiệp chủ lực (lạc) ở miền Trung nhằm tiết kiệm được 20-50% lượng nước tưới 20-50% chi phí năng lượng bơm tưới tăng độ phì cho đất giảm được 50-80% nhân công tưới và bón phân qua nước tưới so với kỹ thuật tưới truyền thống giảm sâu bệnh và cỏ dại, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm (2) Lựa chọn tích hợp thiết bị tiên tiến, tiết kiệm nước (Đầu mối: bơm tưới là sản phẩm trong nước thiết bị lọc đường ống, van xả khí của các hãng Nandanjan, Netaphim- Israel van khóa và đồng hồ nước , bình trộn phân - sản phẩm trong nước. Đường ống chính, nhánh mua của các nhà máy nhựa trong nước như Bình Minh Tiền Phong,... Ống tưới của Đài loan, Hàn quốc, Trung Quốc. Các thiết bị phụ kiện khác mua sản phẩm trong nước) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của cây trồng, giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ đồng bộ của các nước ngoài (Israel, Úc), phù hợp với điệu kiện canh tác, năng lực tài chính của người dân (3) Sản phẩm của dự án làm cơ sở để bà con trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và toàn miền nói chung học tập và nhân rộng mô hình.
4.  Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
Nội dung 1 &ndash Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho cây công nghiệp ngắn ngày (lạc) tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Nội dung 2 &ndash Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho cây rau màu (Hành) tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Nội dung 3 &ndash Hoàn thiện giải pháp công nghệ và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước chi phí thấp cho cây rau màu (Tỏi) tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Nội dung 4 &ndash Tổng kết, đánh giá hiệu quả dự án
5. Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện:
 • Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 1/2016  đến tháng 5/2018
 • Thực tế thực hiện: Từ tháng 1/2016  đến tháng 5/2018
6. Tổng số kinh phí thực hiện kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
a) Tổng số kinh phí thực hiện:  3.051,303 tr.đ, trong đó:
 • Kính phí hỗ trợ từ SNKH: 1.500tr.đ.
 • Kinh phí từ các nguồn khác:  1.551,303 tr.đ.
 • Tỷ lệ và kinh phí thu hồi dự án (nếu có ) :
b) Tình hình cấp và sử dụng kinh phí từ nguồn SNKH:
Số
TT
Theo kế hoạch Thực tế đạt được Ghi chú
(Số đề nghị
quyết toán)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
Thời gian
(Tháng, năm)
Kinh phí
(Tr.đ)
1 Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016 600,000 31/12/2016 600,000 600,000
2 Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 500,000 31/12/2017 500,000 500,000
3 Từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2018 400,000 5/2018 400,000 400,000
Tổng   1.500,000   1.500,000 1.500,000
 
7.  Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận
a) Sản phẩm Dạng I:
Số TT Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu Đơn vị đo Số lượng Theo kế hoạch Thực tế đạt được
1 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây lạc tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
 
 
 
 
1 - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 260% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 81% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 52% lượng nước tưới
-Giảm được tới 53% chi phí năng lượng.
2 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây hành tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
  1 - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
 • Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 501% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 62÷70% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 62÷66% lượng nước tưới
-Giảm được tới 57÷59% % chi phí năng lượng.
3 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây tỏi tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
-Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
  1 - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 30% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 50÷80% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 30÷60% lượng nước tưới
 • Giảm được tới 40÷50% chi phí năng lượng
- Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 438% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 83% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 48% lượng nước tưới
-Giảm được tới 47% chi phí năng lượng
4 Đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ
336 lượt nông dân được đào tạo thành thạo về sản xuất lạc, hành và tỏi lắp đặt, quản lý vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới tiết kiệm nước quy mô 2 ha và 0,1 ha
 
Lượt   190 336
 
- Lý do thay đổi (nếu có):
b) Sản phẩm Dạng II:
Số
TT
Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học
cần đạt
Ghi chú
Theo kế hoạch Thực tế
đạt được
  Năm 2016
1 Báo cáo tích hợp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho 2 ha Lạc  báo cáo  báo cáo  
2 Báo cáo tích hợp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho 2 ha hành  báo cáo  báo cáo  
3 Báo cáo tích hợp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho 2 ha tỏi  báo cáo  báo cáo  
4 Hồ sơ khảo sát mô hình tưới tiết kiệm nước cho khu thí điểm 2 ha lạc tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An  báo cáo  báo cáo  
5 Hồ sơ khảo sát mô hình tưới tiết kiệm nước cho khu thí điểm 2 ha hành tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An  báo cáo  báo cáo  
6 Hồ sơ khảo sát mô hình tưới tiết kiệm nước cho khu thí điểm 2 ha tỏi tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An   Hồ sơ   Hồ sơ  
7 Hồ sơ thiết kế hệ thống tưới tiết kiệm nước cho mô hình canh tác 2 ha Lạc tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Hồ sơ Hồ sơ  
8 Hồ sơ thiết kế hệ thống tưới tiết kiệm nước cho mô hình canh tác 2 ha Hành tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Hồ sơ Hồ sơ  
9 Hồ sơ thiết kế hệ thống tưới tiết kiệm nước cho mô hình canh tác 2 ha Tỏi tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Hồ sơ Hồ sơ  
10 Lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho mô hình 2 ha Lạc tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Mô hình Mô hình  
11 Lắp đặt hệ thống hệ thống tưới tiết kiệm nước cho mô hình 2 ha Hành tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Mô hình Mô hình  
12 Lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước cho mô hình 2` ha Tỏi tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Mô hình Mô hình  
  Năm 2017      
13 Báo cáo theo dõi quản lý vận hành hệ thống tưới cho 2 ha Lạc, tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
14 Báo cáo theo dõi môi trường đất, nước, không khí và điều kiện vi khí hậu tại khu mô hình 2 ha Lạc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
15 Báo cáo theo sinh trưởng và phát triển của cây Lạc tại khu mô hình 2 ha Lạc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
16 Báo cáo giám sát quy trình sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc BVTV, hóa chất trong quá trình sản xuất tại khu mô hình 2 ha Lạc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
17 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình canh tác sau từng năm triển khai tại khu mô hình 2 ha Lạc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
18 Báo cáo theo dõi quản lý vận hành hệ thống tưới cho 2 ha Hành, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
19 Báo cáo theo dõi môi trường đất, nước, không khí và điều kiện vi khí hậu tại khu mô hình 2 ha Hành, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
20 Báo cáo theo sinh trưởng và phát triển của cây Lạc tại khu mô hình 2 ha Hành, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
21 Báo cáo giám sát quy trình sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc BVTV, hóa chất trong quá trình sản xuất tại khu mô hình 2 ha Hành, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
22 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình canh tác sau từng năm triển khai tại khu mô hình 2 ha Hành, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
23 Báo cáo theo dõi quản lý vận hành hệ thống tưới cho 2 ha Tỏi, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
24 Báo cáo theo dõi môi trường đất, nước, không khí và điều kiện vi khí hậu tại khu mô hình 2 ha Tỏi, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
25 Báo cáo theo sinh trưởng và phát triển của cây Lạc tại khu mô hình 2 ha Tỏi, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
26 Báo cáo giám sát quy trình sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc BVTV, hóa chất trong quá trình sản xuất tại khu mô hình 2 ha Tỏi, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
27 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mô hình canh tác sau từng năm triển khai tại khu mô hình 2 ha Tỏi, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Báo cáo Báo cáo  
  Năm 2018
28 Sổ tay quy trình tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các loại cây trồng ngắn ngày, rau màu (hành, Tỏi), cây công nghiệp (lạc) Sổ tay 01 bộ  
29 Sổ tay thiết kế hệ thống tưới nước tích hợp thiết bị giá thành rẻ cho các loại cây trồng ngắn ngày, rau màu (hành, tỏi), cây công nghiệp (lạc) Sổ tay 01 bộ  
 
- Lý do thay đổi (nếu có):
 
c) Sản phẩm Dạng III:
Số
TT
Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học
 cần đạt
Số lượng, nơi công bố
(Tạp chí, nhà xuất bản)
Theo
kế hoạch
Thực tế
đạt được
1 Nghiên cứu tích hợp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây Lạc trên đất cát ven biển, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, nghệ An 0 1 Tuyển tập khoa học công nghệ -Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 2017
 
- Lý do thay đổi (nếu có):
 
d) Kết quả đào tạo:
Số
TT
Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo Số lượng Ghi chú
(Thời gian kết thúc)
Theo kế hoạch Thực tế đạt được
1 Thạc sỹ 0    
2 Tiến sỹ 0    
 - Lý do thay đổi (nếu có):
đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng: Không
- Lý do thay đổi (nếu có):
e) Thống kê danh mục sản phẩm KHCN đã được ứng dụng vào thực tế
Số
TT
Tên kết quả
đã được ứng dụng
 Thời gian  Địa điểm  Kết quả  sơ bộ
1 Mô hình tưới tiên tiết tiết kiệm nước cho 2 ha lạc Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018 Xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 260% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 81% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 52% lượng nước tưới
-Giảm được tới 53% chi phí năng lượng.
2 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây hành tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018 xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm ít nhất 501% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 62÷70% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 62÷66% lượng nước tưới
-Giảm được tới 57÷59% % chi phí năng lượng.
3 Mô hình thử nghiệm tưới cho cây tỏi tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2018 xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An - Quy  mô mô hình &ge2 ha
- Lựa chọn và tích hợp thiết bị tưới tiên tiến, tiết kiệm nước với giá thành giảm 438% so với công nghệ nước ngoài (Israel, Úc).
-Tiết kiệm tới 83% công tưới/vụ/ha
-Tiết kiệm 48% lượng nước tưới
-Giảm được tới 47% chi phí năng lượng
 
8. Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện
c) Kết quả sử dụng kinh phí theo các khoản chi:
Đơn vị tính: Nghìn đồng
Số
TT
Nội dung
các khoản chi
Theo kế hoạch Thực tế đạt được
Tổng SNKH Nguồn khác Tổng SNKH Nguồn khác
1 Thiết bị, máy móc mua mới 584.698 127.795 456.903 584.698 127.795 456.903
2 Nhà xưởng xây dựng  mới, cải tạo            
3 Hỗ trợ công nghệ 467.800 467.800 0 467.800 467.800 0
4 Chi phí lao động 1.355.500 261.100 1.094.400 1.355.500 261.100 1.094.400
5 Nguyên vật liệu, năng lượng 303.640 303.640 0 303.640 303.640 0
6 Chi Khác 339.665 339.665 0 339.665 339.665 0
  Tổng cộng 3.051.303 1.500.000 1.551.303 3.051.303 1.500.000 1.551.303
 
 
9. Tổng kinh phí tiết kiệm phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: không
 
 

Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )