Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  70
Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống tưới tiêu vùng Bắc Trung Bộ phục vụ đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi.
Cập nhật lúc : 8/30/2018 9:14:01 AM
NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN THEO CHỨC NĂNG
NĂM 2017 VIỆN NƯỚC TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG
NHIỆM VỤ SỐ 4:
 
1- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống tưới tiêu vùng Bắc Trung Bộ phục vụ đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi.
2- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học
TT Họ và tên, học hàm, học vị Vị trí tham gia
1 Ths. Nguyễn Thị Kim Dung Chủ nhiệm nhiệm vụ
2 Ths. Đào Kim Lưu Tham gia
3 Ths. Đặng Thị Hà Giang Tham gia
4 Nguyễn Phương Hà Tham gia

3- Mục tiêu của nhiệm vụ
-         Đánh giá được tổng quan hiện trạng hệ thống thủy lợi vùng Bắc Trung Bộ
-         Đánh giá được thực trạng hệ thống tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi vùng Bắc Trung Bộ
-         Xác định được nhu cầu hoàn thiện/củng cố hệ thống tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi trong bối cảnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy lợi.
-         Đề xuất định hướng các nghiên cứu tiếp theo.
4- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện
-         Thu thập, biên tập dữ liệu phục vụ nghiên cứu
-         Nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng quan hiện trạng hệ thống thủy lợi vùng Bắc Trung bộ
-         Nghiên cứu đánh giá thực trạng hệ thống tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ
-         Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu:
5 - Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần)
Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 1/2017 đến tháng 12/ 2017)
6- Kinh phí:
- Tổng số kinh phí thực hiện 319 triệu đồng
- Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt 319 triệu đồng
7- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận
 
8- Quyết toán kinh phí thực chi theo các nội dung chi chủ yếu danh sách và mức tiền công thực nhận của các thành viên tham gia thực hiện&hellip&hellip&hellip.. triệu đồng
- Tổng kinh phí tiết kiệm phương án phân chia kinh phí tiết kiệm: 0 đồng
Về đầu trangIn trang

VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )