Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  33

Nghiên cứu điều tra, đánh giá tổng hợp các điều kiện môi trường, ẩn hoạ đối với đê điều tỉnh Nam Định.


Lĩnh vực:Môi trường
Tên:Nghiên cứu điều tra, đánh giá tổng hợp các điều kiện môi trường, ẩn hoạ đối với đê điều tỉnh Nam Định.
Số/Ký hiệu:
Tác giả:PGS.TS. Vũ T.T. Hương
Ngày thực hiện:01/01/2004
Ngày công bố/Kết thúc:31/12/2006
Mô tả:1. Tên dự án: Nghiên cứu điều tra, đánh giá tổng hợp các điều kiện môi trường, ẩn hoạ đối với đê điều tỉnh Nam Định.
2. Tên chủ nhiệm : TS. Vò ThÞ Thanh H­¬ng
3. Địa điểm thực hiện:
4. Tên chủ đầu tư: Sở Khoa học & Công nghệ Nam ĐỊnh
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
6. Thời gian thực hiện: 2004-2006
7. Mục tiêu:
- Xác định các yếu tố địa hình, địa mạo, địa chất, địa chất thuỷ văn.... gây ra sự nguy hiểm và làm mất ổn định trong phạm vi hệ thống đê: sông Hồng, sông Đào, sông Đáy và sông Ninh Cơ thuộc địa bàn tỉnh Nam Định
- Kiến nghị các biện pháp phòng, chống nhằm bảo vệ sự ổn định của các tuyến đê
8. Nội dung chính/Các hoạt động chính :
1- Thu thập các tài liệu liên quan đến hệ thống đê điều tỉnh Nam Định&hellip 
2- Nghiên cứu đánh giá hiện trạng hệ thống đê để quản lý và bảo vệ đê điều, tình trạng vi phạm pháp lệnh đê điều. 
3- Nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất trên các tuyến đê
4- Nghiên cứu đánh giá địa hình lòng sông, bãi sông, bờ đê tại các khu vực trọng điểm.
5- Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn, dòng chảy khu vực trọng điểm đến sự ổn định của các tuyến đê.
6- Nghiên cứu đánh giá các ẩn hoạ dưới đê: Điều tra sinh học, sinh thái mối tại các trọng điểm, thu thập, phân tích thành phần loài mối, khảo sát thăm dò tổ mối, khảo sát thăm dò các ẩn hoạ      
7- Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên đê đến sự ổn định của các tuyến đê
8- Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất bãi ven đê
9-  Xây dựng các lớp bản đồ
10- Nghiên cứu dự báo xu hướng diễn biến các yếu tố tiềm ẩn trên các tuyến đê
11- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng chống nhằm bảo vệ sự an toàn của 4 tuyến đê
12- Xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ công tác quản lý đê điều
 
13- Đào tạo cán bộ, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu cho địa phương
9. Sản phẩm/Kết quả:
1- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài
2- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài
3- Các báo cáo chuyên đề
4- Phụ lục các kết quả khảo sát
5- Các loại bản đồ
Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )