Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  80

Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả của kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Mã số: KC-07-28, Chương trình KC-07


Lĩnh vực:Cơ sở hạ tầng
Tên:Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả của kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá. Mã số: KC-07-28, Chương trình KC-07
Số/Ký hiệu:Cấp nhà nước
Tác giả:PGS.TS Hà Lương Thuần
Ngày thực hiện:01/01/2004
Ngày công bố/Kết thúc:31/10/2005
Mô tả:1. Tên dự án: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả của kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.  Mã số: KC-07-28, Chương trình KC-07
2. Tên chủ nhiệm :                          Hà Lương Thuần
3. Địa điểm thực hiện:
4. Tên chủ đầu tư:Bộ Khoa học công nghệ
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
6. Thời gian bắt đầu/ kết thúc: Từ tháng 01/2004 đến tháng 10/2005
7. Mục tiêu:Xây dựng các giải pháp kinh tế, khoa học, công nghệ và mô hình quản lý nhằm nâng cao năng lực và phát huy tối đa hiệu quả của Kết Cấu Hạ Tầng Kỹ Thuật  (KCHTKT) nông nghiệp, nông thôn đảm bảo phát triển bền vững kinh tế &ndash xã hội theo hướng Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.
8. Nội dung chính/Các hoạt động chính :
·        Nghiên cứu tổng quan 
·         Nghiên cứu đánh giá hiện trạng
·        Nghiên cứu cơ chế chính sách, mô hình Tổ chức quản lý
-         Nghiên cứu kiến nghị cơ chế chính sách liên quan đến quản lý KCHT KT nông nghiệp và nông thôn hiệu quả và bền vững.
·        Nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý KCHT KT nông nghiệp, nông thôn.
·         Nghiên cứu các giải pháp kinh tế và KHCN phục vụ nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả của KCHT KT nông nghiệp, nông thôn.
·         Nghiên cứu các chỉ tiêu, phương pháp giám sát đánh giá hiệu quả của KCHT KT nông nghiệp, nông thôn
·        Ứng dụng kết quả nghiên cứu, xây dựng  mô hình quản lý cơ sở
9. Sản phẩm/Kết quả:
- Các báo cáo
-  Các mô hình quản lý:
-  Đào tạo sau đại học  Các bài báo
Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )