Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  71

Nghiên cứu chế độ tưới và lựa chọn kỹ thuật tưới cho một số cây trồng cạn cho một số vùng đặc thù và công nghệ xử lý tái sử dụng nước thải hộ gia đình


Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Tên:Nghiên cứu chế độ tưới và lựa chọn kỹ thuật tưới cho một số cây trồng cạn cho một số vùng đặc thù và công nghệ xử lý tái sử dụng nước thải hộ gia đình
Số/Ký hiệu:Cấp Bộ
Tác giả:TS. Lê Xuân Quang
Ngày thực hiện:01/01/2012
Ngày công bố/Kết thúc:30/05/2014
Mô tả:1. Tên đề tài: Nghiên cứu chế độ tưới và lựa chọn kỹ thuật tưới cho một số cây trồng cạn cho một số vùng đặc thù và công nghệ xử lý tái sử dụng nước thải hộ gia đình
2. Chủ nhiệm: TS. Lê Xuân Quang
3. Tên chủ đầu tư: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
6. Thời gian thực hiện: 2012-2014
  1. Mục tiêu đề tài:
Xác định được chế độ tưới cho một số cây trồng cạn (cây lạc xuân và Cải bắp, cây đương quy, nghệ đỏ) vùng ảnh hưởng của xâm nhập mặn đồng bằng Bắc Bộ và miền núi phía Bắc.
Công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi cho hộ gia đình đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước phục vụ tưới tiêu (QCVN 39:2011/BTNMT).
Làm chủ được công nghệ Neoweb trong gia cố mái và bờ kênh.
  1. Nội dung nghiên cứu
- Nghiên cứu tổng quan
- Điều tra, đánh giá các công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và chăn  nuôi tại các vùng nông thôn ở nước ta và rút ra bài học kinh nghiệm
- Ứng dụng công nghệ Neoweb trong gia cố mái và bờ kênh
- Nghiên cứu chế độ tưới và lựa chọn kỹ thuật tưới cho cây Lạc Xuân, Bắp cải vùng ven biển Bắc Bộ, cây Đương Quy, Nghệ đỏ tại vùng núi phía Bắc Việt Nam Cà chua bi vùng đồng bằng sông Hồng.
- Nghiên cứu áp dụng thí điểm mô hình xử lý nước thải sinh hoạt và chăn nuôi và quy mô hộ gia đình vùng đồng bằng sông Hồng
- Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn, nâng cao năng lực, hội thảo, hội nghị.
9. Sản phẩm/Kết quả:
(1) Mô hình áp dụng chế độ tưới và kỹ thuật tưới cho 5 cây trồng cạn: Lạc Xuân, Bắp cải, Đương quy, Nghệ đỏ, Cà chua bi
(2) Mô hình xử lý tái tái sử dụng nước thải sinh hoạt để tới cho cây trồng, quy mô 0,5-1 m3/ngày &ndashđêm
(3) Mô hình xử lý tái tái sử dụng nước thải chăn nuôi để tới cho cây trồng, quy mô 1-2 m3/ngày &ndashđêm
(4) Mô hình ứng dụng công nghệ Neoweb để gia cố mái, bờ kênh, quy mô 30-50 m dài kênh
Chế độ tưới cho cây Lạc Xuân, cây Bắp cải vùng chịu ảnh hưởng xâm nhập mặn khu vực Bắc Bộ cây Đương quy, Nghệ đỏ vùng núi phía Bắc cây Cà chua bi vùng đồng bằng sông Hồng.
(5) Báo cáo lựa chọn được kỹ thuật và thiết bị phù hợp cho 5 loại cây trồng (Lạc xuân, Bắp cải, Đương quy, Nghệ đỏ, Cà chua bi)
(6) Quy trình tính toán, thiết kế, thi công và sửa chữa gia cố mái kênh sử dụng công nghệ Neoweb
(7) Dự thảo tiêu chuẩn áp dụng công nghệ Neoweb trong gia cố mái, bờ kênh.
Sơ đồ quy trình công nghệ và bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý tái sử dụng nước thải sinh hoạt để tưới cho cây trồng, quy mô 0,5-1 m3/ngày- đêm
(8) Sơ đồ quy trình công nghệ và bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý tái sử dụng nước thải chăn nuôi để tưới cho cây trồng, quy mô 1-2 m3/ngày- đêm
(9) Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài

Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )