Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  67

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện Tiêu chí Môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp chất thải rắn trong xây dựng nông thôn mới


Lĩnh vực:Môi trường
Tên:Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện Tiêu chí Môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp chất thải rắn trong xây dựng nông thôn mới
Số/Ký hiệu:Cấp nhà nước
Tác giả:PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương
Ngày thực hiện:01/11/2015
Ngày công bố/Kết thúc:01/06/2017
Mô tả:1. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện Tiêu chí Môi trường và các mô hình mẫu về xử lý tổng hợp chất thải rắn trong xây dựng nông thôn mới.
 
Thuộc chương trình: KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn mới giai  đoạn   2011- 2015.
2. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương
3. Thời gian thực hiện đề tài: tháng 11/năm 2015 đến tháng 06/năm 2017.
4. Kinh phí thực hiện: 3500 triệu đồng
4. Nội dung
Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan các tài liệu, kết quả nghiên cứu liên quan
Nội dung 2: Khảo sát thực địa tại 10 tỉnh đại diện cho 7 vùng sinh thái
Nội dung 3: Phân tích, đánh giá hiện trạng thực hiện 5 nội dung Tiêu chí Môi trường, hiện trạng các mô hình thu gom, xử lý CTR nông thôn
Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá tính phù hợp của Tiêu chí Môi trường và đề xuất điều chỉnh nội dung Tiêu chí Môi trường giai đoạn 2016 - 2020
Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp thực hiện, biên soạn sổ tay hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Môi trường và tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức quản lý trong xử lý CTR nông thôn
Nội dung 6: Xây dựng thí điểm 3 mô hình tổ chức quản lý trong xử lý tổng hợp CTR nông thôn
5. Sản phẩm KH&CN
  1. Báo cáo đánh giá hiện trạng thực hiện Tiêu chí Môi trường (Tiêu chí số 17) của bộ tiêu chí Quốc gia về NTM
  2. Các giải pháp công nghệ, cơ chế chính sách, tổ chức quản lý phù hợp để thực hiện Tiêu chí Môi trường về bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM
  3. Sổ tay hướng dẫn thực hiện Tiêu chí Môi trường cấp xã giai đoạn 2016-2020
  4. Tài liệu hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức quản lý trong xử lý CTR nông thôn cấp xã
  5. 3 mô hình tổ chức quản lý trong xử lý CTR nông thôn bền vững tại 3 xã đại diện cho 3 vùng: miến núi, ĐBSH và ĐBSCL
  6. Báo cáo kết quả hội nghị phổ biến kết quả thực hiện 3 mô hình TCQL trong thu gom, xử lý CTR nông thôn (150 người)
  7. Báo cáo Nghiên cứu đề xuất điều chỉnh nội dung TCMT giai đoạn 2016 -2020

Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )