Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  81

Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng NN&NT và đề xuất các giải pháp giảm thiểu


Lĩnh vực:Biến đổi khí hậu
Tên:Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng NN&NT và đề xuất các giải pháp giảm thiểu
Số/Ký hiệu:Cấp Bộ
Tác giả:TS. Lê Xuân Quang
Ngày thực hiện:01/07/2010
Ngày công bố/Kết thúc:30/06/2013
Mô tả:
 1. Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng NN&NT và đề xuất các giải pháp giảm thiểu
2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Quang
 1. Thời gian thực hiện: 2011-2013
 2. Cấp quản lý: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 3. Mục tiêu:
Xây dựng được phương pháp và bộ tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn
Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn.
Đề xuất được các giải pháp giảm thiểu tác động
 1. Phạm vi và địa điểm thực hiện nhiệm vụ
 • Phạm vi áp dụng: cả nước
 • Địa điểm thực hiện: Trong 7 vùng sinh thái của VN, mỗi vùng chọn 1 điểm mẫu đại diện cho vùng để điều tra, đánh giá điển hình:
 • Vùng Tây Bắc &ndash chọn tỉnh Sơn La
 • Vùng Đông Bắc &ndash chọn tỉnh Quảng Ninh
 • Vùng đồng bằng Bắc Bộ - chọn tỉnh Nam Định
 • Vùng Bắc Trung Bộ -chọn tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Vùng Nam Trung Bộ - chọn tỉnh Ninh Thuận
 • Vùng Tây Nguyên &ndash chọn tỉnh Đắc Lắc
 • Vùng Nam Bộ - chọn tỉnh Bến Tre.
 1. Nội dung
 1. Tổng quan các đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn
 2. Phương pháp và tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn
 3. Đánh giá thiên tai, thiệt hại do biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn
 4. Dự báo tác động của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn
 5. Các giải pháp giảm thiểu tác động của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn
 6. Dự thảo kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của tỉnh Thừa thiên Huế
 1. Sản phẩm
 1. Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt
 2. Báo cáo điều tra, đánh giá tổng quan biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu, hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn VN
 3. Báo cáo xây dựng phương pháp đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn
 4. Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn đến 7 vùng sinh thái khác nhau.
 5. Các giải pháp giảm nhẹ các tác động của BĐKH đến hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn đến 7 vùng sinh thái khác nhau.
 6. Tập bản đồ phân vùng mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống cơ sở hạ tầng NN&NT cho 7 vùng sinh thái

Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )