Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  87

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KHCN PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG


Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Tên:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KHCN PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
Số/Ký hiệu:MÃ SỐ: ĐTĐL2007G/30
Tác giả:TS. Lê Trung Tuân
Ngày thực hiện:01/08/2008
Ngày công bố/Kết thúc:30/06/2011
Mô tả:1. Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÁC GIẢI PHÁP KHCN PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG Ở CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
MÃ SỐ: ĐTĐL2007G/30
2. Cấp quản lý: Bộ khoa học và Công nghệ
3.Mục tiêu của đề tài:
 1. Đề xuất và ứng dụng được các giải pháp KHCN phòng chống hạn
 2. Xây dựng được mô hình ứng dụng giải pháp KHCN phòng chống hạn phù hợp.
4. Nội dung chính của đề tài:
 1. Nghiên cứu tổng quan về hạn hán và phòng chống hạn hán
 2. Điều tra, đánh giá hiện trạng hạn hán các tỉnh miền trung
 3. Nghiên cứu giải pháp tổng thể phòng chống hạn hán cho vùng có và chưa có công trình thuỷ lợi tại các tỉnh miền trung
 4. Nghiên giải pháp thu trữ nước, bảo vệ đất và giữ ẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng khô hạn chưa có công trình thủy lợi
 5. Nghiên cứu giải pháp quản lý và vận hành công trình thủy lợi trong điều kiện hạn hán
 6. Nghiên cứu chế độ tưới và kỹ thuật tưới hợp lý cho một số loại cây trồng trong khu vực (nho, thanh long, cỏ chăn nuôi, cam)
 7. Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ đất và nước phòng chống hạn
5.Thời gian thực hiện đề tài: 1/2008 đến tháng  6/2011
6. Kết quả nghiên cứu:
 1. Đánh giá được tình hình hạn hán và nguyên nhân gây hạn hán tại các tỉnh miền trung
 2. Đề xuất được giải pháp tổng thể phòng chống hạn hán cho các tỉnh miền trung trên cơ sở cách tiếp cận quản lý rủi ro thiên tai với 3 bước dự phòng, dự báo cảnh báo sớm và giảm nhẹ.
 3. Đề xuất được giải pháp thu trữ nước, bảo vệ đất và giữ ẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng khô hạn chưa có công trình thủy lợi và xây dựng mô hình thử nghiệm tại Phủ Quỳ, Nghệ An cho kết quả khả quan.
 4. Đề xuất được giải pháp quản lý và vận hành công trình thủy lợi trong điều kiện hạn hán, trong đó đặc biệt là xây dựng được Hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa (DSS-RO) và áp dụng mô hình thử nghiệm tại Tân Giang, bước đầu cho kết quả tốt.
 5. Tổng kết chế độ tưới và kỹ thuật tưới hợp lý cho nho, thanh long và tổ chức nghiên cứu thí nghiệm chế độ tưới cho cỏ chăn nuôi và đề xuất kỹ thuật tưới phù hợp cho từng loại cây trồng.

Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )