Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổng số lượt truy cập:
Số người đang online:  57

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho và cây thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ


Lĩnh vực:Tài nguyên nước
Tên:Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho và cây thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ
Số/Ký hiệu:Cấp Bộ
Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
Ngày thực hiện:01/01/2006
Ngày công bố/Kết thúc:31/12/2008
Mô tả:
Tên đề tài/dự án SXTN Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho và cây thanh long vùng khô hạn Nam Trung Bộ
 
Cấp quản lý /Tên chương trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 
Thời gian bắt đầu/ kết thúc Tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008
 
Chủ nhiệm ĐT/DA PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
Đơn vị thực hiện Trung tâm Tài nguyên Nước và Môi trường &ndash Viện Khoa học Thủy lợi
Điện thoại/ Email của chủ nhiệm Điện thoại: 04. 38533893/ 0913005984
Email: quangtrungcwe@hn.vnn.vn
Mục tiêu
 
 
 
-Xác định chế độ tưới cho cây nho và cây thanh long thuộc vùng khô hạn Nam Trung bộ thông qua việc xây dựng 2 mô hình tưới tiết kiệm nước của Israel
- Làm chủ được công nghệ tưới tiết kiệm nước và xây dựng các hướng dẫn/quy trình quản lý vận hành hệ thống tưới kỹ thuật tưới cho cây nho và cây thanh long để làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình, góp phần phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.
Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
  1. cách tiếp cận.
  • Nghiên cứu tổng quan, đánh giá tình hình tưới tiết kiệm nước ở Việt Nam và rút ra bài học kinh nghiệm
  • Hợp tác với chuyên gia Israel để thiết kế, xây dựng mô hình thí điểm áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước.
  • Triển khai các nghiên cứu cơ bản xác định công nghệ, chế độ và kỹ thuật tưới cho cây nho và thanh long
  • Đào tạo, tập huấn, nhân rộng mô hình
  1. Phương pháp nghiên cứu
  • Kế thừa các kết quả nghiên cứu, các nguồn tài liệu liên quan
  • Điều tra khảo sát thực địa
  • Bố trí các thí nghiệm đồng ruộng
  • Phân tích trong phòng thí nghiệm
Nội dung
 
 
-Nghiên cứu tổng quan các công nghệ tưới tiết kiệm nước trên thế giới và Việt Nam.
-Xây dựng 2 mô hình tưới tiết kiệm nước bằng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel cho cây nho và cây thanh long tai Ninh Thuận và Bình Thuận
-Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây Thanh Long và cây nho.
- Bố trí và theo dõi thí nghiệm đồng ruộng để xác định các thông số về chế độ tưới và kỹ thuật tưới cho cây nho và cây thanh long.
- Xác định chế độ tưới, đề xuất quy trình quản lý vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây nho và cây thanh long
Kết quả 1. Xây dựng được 1 mô hình tưới nhỏ giot cho cây nho tại tỉnh Ninh Thuận và 1 mô hình tưới cho cây thanh long tại tỉnh Bình Thuận. Diên tích mỗi mô hình 3 ha. Sau 3 năm các mô hình này vẫn vận hành ổn định, các thiết bị có chất lượng tốt, bảo đảm phục vụ cho công tác nghiên cứu của đề tài và sản xuất của các trang trại. Đã tiến hành đánh giá được hiệu quả của công nghệ tưới cũng như những hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường của mô hình. Do tính hiệu quả của mô hình, hiện nay kỹ thuật tưới này đang được nhân rộng cho 2 tỉnh bằng các nguồn vốn khuyến nông, chương trình chuyển giao công nghệ cho các vùng nông thông và miền núi bằng các nguồn vốn tự có của các trang trại.
2. Xác định được chế độ tưới cho cây nho và cây thanh long như xác định được khoảng độ ẩm thích hợp cho các giai đoạn phát triển của cây trồng bảo đảm phát triển tốt, năng suất và chất lượng cao, tiết kiệm lượng nước tưới và công lao động... Từ kết quả đó đã đề xuất được quy trình tưới nước cho 2 loại cây trên.
3. Làm chủ được công nghệ tưới nhỏ giọt như: thành phần, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trên hệ thống, quy trình lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới. Từ kết quả đó đề xuất được quy trình lắp đặt, vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt.
4. Tổ chức được 2  hội thảo và các hội nghị tại Hà nội và Ninh Thuận để truyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu.
5.  Đăng 4 bài báo về chế độ và kỹ thuật tưới cho cây nho và cây thanh long trên tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
6. Đào tạo một tiến sỹ về nghiên cứu chế độ tưới cho cây thanh long. Hiên đang chuẩn bị bảo vệ trước Hội đồng cơ sở.
Nhận xét của đơn vị tiếp nhận kết quả (nếu có) -Đề tài đã triển khai, lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel trên diện tích 3,5 ha tròng nho của Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi Tỉnh Ninh thuận. Sau 3 năm vận hành chất lượng của hệ thống vẫn hoạt động tốt, tiết kiệm được từ 40 đến 50% lượng nước tưới mỗi lần so với phương pháp tưới truyền thống, tiết kiệm nhân công và tạo điều kiện canh tác thuận lợi. Đề tài đã giúp tỉnh mở rộng ra 10ha cho các loại cây trồng khác  (  Nguyễn Khắc Trí. Giám đốc Trung tâm giống cây trồng và vật nuôi tỉnh Ninh thuận &ndashCông văn số 79/TTG)
- Đề tài đã lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt trên 3 ha thanh long, hiện nay hệ thống vẫn hoạt động tốt phục vụ cho sản xuất và nghiên cứu. Hệ thống tiết kiệm được từ 35 đến 72% lượng nước tưới cả năm so với phương pháp tưới truyền thống, rất phù hợp với cây thanh long tỉnh Bình Thuận. Hệ thống chỉ cần 1 công nhân vận hành trong khi tưới bằng phương pháp truyền thống cần tới 10-15 công. Tạo điều kiện cho thực hiện các biện pháp kỹ thuật nông nghiệp thuận lợi. Do lợi ích của hệ thống, hiện nay trang trại đã mở rộng thêm 2 ha... ( Nguyễn Thị Mùi &ndash Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Thuận. Công văn 15/12/2008)
Bằng độc quyền sáng chế - Số hiện văn bản ( nếu có)
 
Xuất bản phẩm 1. Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây nho tại tỉnh Ninh thuận. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
2. Một số kết quả bước đầu về xác định chế độ tưới cho cây nho tại tỉnh Ninh thuận. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
3. Nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây thanh long tại tỉnh Bình thuận. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT
4.  Một số kết quả bước đầu về xác định chế độ tưới cho cây thanh long tại tỉnh Binh thuận. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT

Download:


VIDEO

Thời tiết

Tỷ giá

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào?
  Giao diện đẹp, phù hợp
  Cấu trúc web chưa hợp lý
  Bình thường, cần điều chỉnh thêm
  Ý kiến khác (xin gửi về email: iwe.vietnam@gmail.com )